Garanti - Ett tryggt val av värmepump

Mitsubishi Electric 5 års garanti

5 års garanti*

En ny värmepump innebär ofta en stor investering. Det gör också att man förväntar sig att den ska fungera bekymmersfritt under många år framåt.

Därför erbjuder vi 5 års garanti* till privatpersoner på följande produkter:
Luft-luftvärmepumpar
MSZ-LN HERO, MSZ-FT NINJA, MFZ-KJ Golvmodell, MFZ-KW DOJO, MSZ-EF DESIGN, MSZ-AP SOLID, MSZ-HR COOL, MXZ – Multisplit
Luft-vattenvärmepumpar
Ecodan Cylindertank, Ecodan Hydrabox, SUZ-SWM VA Eco inverter, PUD-SWM / SHWM YAA – Power inverter / Zubadan, PUZ Power inverter, Ecodan CO2 Package
Bergvärme
Geodan

FULLSTÄNDIGA GARANTIVILLKOR

Fackmannamässig installation av godkända Mitsubishi Electric Sverige installatörer

Med all den kraft vi lägger ner på kvalitet och utveckling av våra värmepumpar ser vi det som en självklarhet att dessa ska levereras och installeras av de bästa återförsäljarna. De är noggrant utvalda, certifierade och så kompetenta att vi valt att kalla dem för energirådgivare. De ger dig kostnadsfri värdering och rådgivning för just ert boende och rekommenderar den utrustning som medför bästa effektivitet och ekonomi i ert hem.

5 års garanti för privatkund gäller luft-luftvärme-, luft-vatten- och bergvärmepumpar sålda och fackmannamässigt installerade av godkända Mitsubishi Electric Sverige installatörer/återförsäljare.

För att garantin ska gälla för luft-vatten- och bergvärmepumpar krävs att ett magnetfilter är installerat på värmesystemet om det innehåller komponenter som kan framkalla magnetit.

Vid problem kontaktar du helt enkelt din installatör som i sin tur ordnar med garantin. Med denna garanti får din installatör betalt av leverantören och som slutkund behöver du inte ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag.

Mitsubishi Electric Återförsäljare

Krav på service efter 3 år

Registrera garanti

För att du ska kunna få ut som mycket som möjligt av din produkt, och för att din garanti ska gälla så vill vi att du registrerar dig. OBS! Garantin gäller endast för installationer gjorda inom Sverige av Mitsubishi Electric auktoriserad återförsäljare/installatör som handlar direkt av Mitsubishi Electric Sverige. Registreringen görs av dig som ägare av värmepumpen.

REGISTRERA GARANTIN HÄR

Följande företag omfattas ej av garantier

Dessa företag är inte installatör/återförsäljare/servicepartner till Mitsubishi Electric Sverige, och därför omfattas produkter inköpta från dessa företag ej av Mitsubishi Electric Sveriges garantier: Gränsbygdens köpcentrum AB, Zave Sweden AB, Värmepumpsshopen.se, Nortech, Technorth, Tretti.se, Byggmax, Whiteaway.se, Importhuset, Esvelt Service AB, Sanovale, Handelszon.se, Ventilationsfixarna

Mitsubishi Electric Sverige ansvarar heller inte för att produkterna dessa företag säljer är anpassade för nordiskt klimat. Våra garantier gäller enbart för produkter som är sålda av Mitsubishi Electric Sverige och endast på den ursprungliga installationsplatsen.

Om ni önskar service, information eller har frågor gällande garantier skall ni i första hand vända er till det företag ni köpt produkten av. Om inte kontakt fås med företaget som levererat och installerat er Mitsubishi Electric produkt, vänligen kontakta närmaste Servicepartner.

Mitsubishi Electric Trygghetsförsäkring privat

Trygghetsförsäkring för privatperson

För att du som kund ska känna dig extra trygg med produkten ifrån oss på Mitsubishi Electric, har vi utöver vår garanti på 5 år tagit fram en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Det innebär att om du registrerat dig kommer du i god tid innan den 5-åriga garantin löper ut att få ett erbjudande om att teckna vår trygghetsförsäkring. Trygghetsförsäkringen kan förlängas årsvis, upp till 16 år för luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar samt 18 år för bergvärmepumpar.

Detta gör du som kund själv i samband med garantiregistreringen.

LÄS MER OM TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Mitsubishi Electric trygghetsförsäkring_företag

Trygghetsförsäkring för juridisk person

För dig som juridisk person lämnar Mitsubishi Electric 2 års garanti på din produkt. Garantin gäller ersättningsdel och för fel eller brist i konstruktion, material eller tillverkning.

I samråd med din installatör kan en 5-årig trygghet i form av 2 års garanti följt av en 3-årig trygghetsförsäkring ordnas. Registreringen utför installatören på www.arctic.se/kvi. Efter dessa 5 år kommer du kunna förnya försäkringen upp till 10 år! Försäkringen gäller vid maskinskada och ersätter den självrisk och det åldersavdrag som din fastighetsförsäkring gör avdrag för vid en skada på produkten. Om reparationskostnaden inte överstiger självrisken hos fastighetsförsäkringen ersätter trygghetsförsäkringen hela beloppet.

LÄS MER – TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRETAG