Mitsubishi Electric logo


Framtiden är automatisering och förnybar energi

Hållbarhet ligger i vårt DNA per automatik.
Social hållbarhet
Arbetsmöte, två män och en kvinna tittar på en datorskärm.

Vi hjälper kunder sänka sin klimatpåverkan

Fortfarande nås bara ett av de 16 svenska klimatmålen, nämligen skydd av ozonskiktet – och trenden är till och med negativ för sex av de övriga målen. Vi jobbar för att minska vårt eget klimatavtryck utifrån en rad perspektiv, med FN:s globala klimatmål som grund. Och våra produkter hjälper kunderna att göra detsamma. De klimatprodukter vi tillverkar bidrar i sig själva till en miljövänligare uppvärmning och kylning i både hushåll och kommersiella fastigheter. Jämfört med direktverkande el kan till exempel användningen av värmepumpar minska koldioxidutsläppen med 70 procent enligt beräkningar från engelska The Carbon Trust.

Ett exempel på hur vi bidrar, är att vi har utvecklat klimatprodukter som använder miljö- och ozonskiktsvänliga kylmedier som propan och koldioxid. Dessa kylmedier har ingen negativ miljöpåverkan. Ett annat exempel är högtemperaturvärmepumpar som QAHV. En hetvattenvärmepump med CO2, som effektiviserar varmvattenproduktionen i kommersiella fastigheter. Det gör att fastighetsägare markant kan reducera utsläppen av koldioxid.

Två personer håller handen. Foto: Duong Huu/Unsplash.

Automatisering går hand i hand med en hållbar utveckling

Automatisering är en viktig del i en hållbar framtid. Här spelar lösningar från vår division Factory Automation en viktig roll. Med automatiserade processer minskar resursslöseri i tillverkningen, produktionsmetoder blir smartare och övervakning av energiåtgång och miljöpåverkan i produktionen blir mer exakt. Tillsammans leder det till en högre driftseffektivitet, vilket gynnar både miljö och människa. För automatisering handlar också om social hållbarhet. Att människor kan undvika att bli utslitna av enformiga och ibland farliga arbetsuppgifter.

Läs om hur vi ser på social hållbarhet här
Barn balanserar på plank.

Netto noll 2050

Hållbarhet handlar för oss om att ta ansvar för vår egen produktion lika mycket som för de produkter vi utvecklar och tillverkar. Vi arbetar för att minimera negativ påverkan på människor och miljö i hela kedjan.

Som företag ser vi ständigt över våra egna transporter, produktionsprocesser, produkter och material för att bli alltmer hållbara i alla led. Arbetet sker under benämningen Vision 2050. Det är då, år 2050, som Mitsubishi Electric kommer att vara netto noll, alltså klimatneutrala. Om du vill följa med i hur arbetet går så titta gärna i våra globala hållbarhetsrapporter!

”We will work to address diversified social challenges together with customers and business partners by transforming into a Circular Digital-Engineering company.”

Kei Uruma, President & CEO Mitsubishi Electric Group

Social hållbarhet i fokus

Historia

Allt började med tre leasede ångfartyg...

Läs mer

Karriär

Spela en roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle!

Läs mer

Hållbarhet - miljö

Vi hjälper våra kunder att sänka sin klimatpåverkan.

Läs mer

Social hållbarhet

Ett hållbart samhälle genom teknisk innovation.

Läs mer

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden