Mitsubishi Electric logo


400 000 bostäder har för hög radonhalt i Sverige

Barn som sover i sin säng

Varje år orsakar radon i bostäder omkring 500 lungcancerfall. Trots det har cirka 400 000 svenska bostäder en för hög radonhalt. Men det finns olika hemmalösningar som kan hjälpa. Miniventilation från Mitsubishi Electric är ett ventilationsaggregat som byter ut stora mängder luft i rummet och bekämpar radonet.

Varje dag utsätts vi naturligt för strålning från rymden och radioaktiva ämnen från exempelvis mark och vatten vilket människan har lyckats dra nytta av inom bland annat sjukvården och dess röntgenteknik. Men strålning och radioaktiva ämnen kan även vara skadliga för oss – ett exempel på detta är radon.


Radon kan förenklat beskrivas som en osynlig och luktfri radioaktiv gas som uppstår när radium sönderfaller. När radon i sin tur sedan bryts ned skapas så kallade radondöttrar som sedan kan sätta sig i våra lungor när vi andas.


Radon kan även tränga sig in i hemmet från marken, byggnadsmaterial – främst blåbetong – eller hushållsvattnet om man exempelvis har egen brunn. Det vanligaste är att radon kommer från marken.
Exponeras man under en längre tid för radon ökar risken för att man drabbas av cancer. Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och orsakar omkring 500 lungcancerfall per år enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.


Därför är det en bra idé att genomföra mätningar i sin bostad för att ta reda på hur hög radonhalt man har. I Sverige är referensvärdet för inomhusluft 200 bequerel per kubikmeter (bq/m3). Detta innebär att om mätningarna visar på en högre radonhalt än 200 bq/m3, så borde man vidta aktiva åtgärder för att försöka sänka radonhalten.


Skulle mätningarna visa på en för hög radonhalt finns det en rad saker man kan göra för att sänka den. En enkel åtgärd är att se till att alla väggventiler är rena och öppna så att luften lättare kan cirkulera in och ut ur huset. Man borde även undersöka om det finns några sprickor i husets grund. Om det finns ska de tätas då markradonet kan sippra in den vägen.
Utöver dessa åtgärder är det en bra idé utforska möjligheterna för att förbättra bostadens ventilation för att få bukt på radonhalten.

VL50_family

Ett bra och prisvärt alternativ för att förbättra ventilationen är vårt ventilationsaggregat Miniventilation. Den byter ut luften i rummet vilket bidrar till att bekämpa höga radonhalter. Effekten blir alltså detsamma som att vädra utan att öppna dörrar och fönster. Exempelvis ersätter vår större modell, VL–100, hela 105 kubikmeter luft i timmen vilket motsvarar all luft i ett rum på 40 kvadratmeter. På högsta hastighet kan modellen täcka ett område så stort som 80 kvadratmeter.


En som lyckats bekämpa sina höga radonhalter genom Miniventilation är Elin som efter sitt bostadsköp upptäckte att radonhalten i källarens två rum låg på 360 Bq per kvadratmeter respektive 410 Bq per kvadratmeter – båda värdena långt över Sveriges referensvärde på 200 Bq per kvadratmeter.


En tid efter att hon installerat Miniventilation gjordes en ny radonmätning som visade på 120 Bq per kvadratmeter.


– Jag tycker det blev jättebra. Det är en lösning som fler borde testa just nu för att det är så enkelt och prisvärt. Det är tidseffektivt eftersom installationen är enkel och snabb och påverkar inte resten av huset, berättar Elin om sin erfarenhet med Miniventilation.


Miniventilation filtrerar även bort damm och smuts från luften innan den släpps in i hemmet vilket skapar ett bättre inomhusklimat och som särskilt gynnar allergiker då allergener utanför hemmet – såsom pollen – inte kommer in medan allergener i hemmet från exempelvis pälsdjur förs ut ur huset.


Är du intresserad av att lära dig mer om vår Miniventilation? Kontakta då gärna en av våra återförsäljare för att ta reda på om det är den bästa lösningen för dig och ditt hem!

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden