Mitsubishi Electric logo


För hög radonhalt? Miniventilation kan vara en enkel lösning på problemet!

radon-1

Har radonmätningen visat på för höga radonhalter hemma? Då är det dags att gripa in! Och kanske kan en produkt som Miniventilation vara just den enkla lösning du behöver. Läs vidare så får du en snabbgenomgång om vad radon är och hur du kan minska radonnivån hemma!

Vad är radon och hur påverkar det dig?

Enkelt beskrivet är radon en luktfri och osynlig gas som bildas i marken när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sen i sin tur sönderfaller bildas något som kallas radondöttrar. Dessa fastnar på damm och kan på så vis hamna i våra luftrör och lungor när vi andas. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Efter rökning är radon är den näst största orsaken till lungcancer enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.


Radon kan komma in i inomhusluften från marken, byggnadsmaterialet (främst när man förr använde blåbetong) eller hushållsvattnet om man har egen brunn till exempel. Vanligast är det radon som kommer från marken.

Miniventilasjon-miljobilde

Hur mäter jag radon hemma?

Till att börja med är det bäst att mäta under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Radonnivån är högre på vintern, bland annat för att vi vädrar mer sällan och fönster och dörrar inte står öppna. Det behövs minst två mätdosor per hus och minst en dosa per våningsplan. Placera dosorna med fördel i sovrum och barnrum. Dosor kan beställas till exempel från Radonova eller andra liknande företag som läser av mätningen åt dig. Om du ska köpa ett hus och fort behöver veta radonhalten finns det snabbradonmätare som kan ge en indikation på bara tio dagar hur radonhalten verkar vara i bostaden. I Sverige är referensvärdet för inomhusluft 200 Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³) och för vatten 100 Bq/m³. De värdena ska helst inte överskridas. Värt att notera är att Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett lägre referensvärde för inomhusluft på endast 100 Bq/m³.

radon_illustration

Kan Miniventilation hjälpa mot radon?

För att minska radonnivåerna hemma finns det några enkla saker du kan börja med. Kontrollera att väggventilerna i alla utsatta rum är rena och öppna. Om du ser sprickor i husets grund ska du se till att täta dem eftersom markradon kan läcka in den vägen. Undvik att använda rum med höga radonhalter som sovrum tills nivåerna har sjunkit.


Miniventilation är lite förenklat en slags värmeväxlare som kan vara ett prisvärt alternativ när det gäller att bekämpa höga radonnivåer. Med en Miniventilation kan du byta ut stora mängder luft per timme, vilket hjälper till att minska radonnivåerna inomhus. Till exempel ersätter Mitsubishi Electric Mini Ventilation 100 105 kubikmeter luft per timme, vilket motsvarar all luft i ett rum på 40 kvadratmeter.

Med en Miniventilation (eller flera beroende på hur stort du bor) kan du hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå och vädra utan att behöva öppna fönster och dörrar. Miniventilationer har också andra fördelar, som att du slipper källarlukt och damm och smuts filtreras bort innan de släpps in i hemmet. Detta resulterar i ett bättre inomhusklimat för hela familjen och kan vara särskilt positivt för allergiker. Är du van vid att göra reparationer hemma kan du till och med installera den själv. Kontakta gärna någon av våra återförsäljare för att ta reda på om Miniventilation är en bra lösning för ditt hem!

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden