Mitsubishi Electric logo


Så här rengör du filtret i din Ecodan luft-vattenvärmepump eller Geodan bergvärmepump

rengöring-ecodan_geodan

Regelbunden rengöring av din värmepump ger de bästa förutsättningarna för att den ska hålla länge och för att du ska slippa ovälkomna driftstopp. Men hur gör man då? Här får du reda på allt du behöver veta, både i text och i film.

En luft-vattenvärmepump eller en bergvärmepump behöver inte mycket skötsel. Det enda som egentligen behöver skötas är filterrengöring. Vi rekommenderar att du gör detta minst två gånger om året. Den vanligaste orsaken till att värmepumpen stannar är nämligen att vattenflödet stoppas av smuts i filtret. Om det händer kan felkoden LP eller L9 visas i displayen. Tänk på att extra rengöring kan behövas även några dagar efter installationen eller andra ingrepp i värmesystemet eftersom smuts och avlagringar tillfälligt rörs runt i systemet.

Nu börjar vi

Stäng av värmepumpen genom att hålla inne on-knappen på displayen. När det står ”systemnedstängning” på displayen, bekräfta genom att trycka ja. Stäng sedan av strömmen till både utomhusdel och elpatronen. Nu ska du vänta en stund innan du gör något mer, och det här är viktigt, för annars kan du bränna dig på det heta vattnet i maskinens rör. Medan du väntar på att rören ska svalna, notera vilket tryck som manometern visar. Manometern är en rund mätare som sitter ovanför displayen.

Mitsubishi Electric Ecodan miljöbild

Nu är det dags att fortsätta

Fram med stjärnskruvmejseln för nu ska du lossa de två skruvarna längst ner mot golvet på värmepumpens front. Ställ frontplåten vid sidan om. Var försiktig så att kabeln till displayen inte skadas (den sitter fast på baksidan av frontplåten). Har du bergvärmepumpen Geodan finns det ytterligare en liten panel längst ner innanför frontpanelen som du ska ta bort för att nå kranar och filter.


Stäng nu de två kranarna vid filtret genom att vrida dem ett kvarts varv medurs (”uppåt” kan man också beskriva det som.) Om de inte har rörts på länge kan de sitta hårt, använd en polygrip i så fall för att inte skada fingrarna.


Nu är det dags att öppna filterhållaren med en skiftnyckel för att ta ut filtret. Ha en trasa redo eftersom det kommer att rinna ut lite vatten. Filtret ser ut som en cylinder av nät och är ca 5-6 centimeter långt. Bara skruva loss det och dra ut det från hållaren på maskinen.

Rengör filtret så här

Ha en skål med ljummet vatten som du kan doppa ner filtret i eller skölj det under en kran. Det går att ta loss filtercylindern från skruven så att filtret blir riktigt rent. Ingen tvål eller rengöringsmedel behövs. Montera sedan tillbaka filtret så som det satt i värmepumpen igen. Se till att de två kranarna du tidigare vred ett kvarts varv på medurs nu vrids tillbaka moturs (kan också beskrivas som nedåt) till utgångsläget. När kranarna är helt öppna fungerar värmepumpen som bäst.

Lufta och fyll på vatten

Eftersom lite vatten har tappats ut och luft kan ha kommit in under rengöringen ska du nu lufta och fylla på vattenmängden. Öppna automatavluftaren på toppen av maskinen genom att skruva på den lilla svarta skruven mot dig. Du hör eller känner att luft pyser ut. När ingen mer luft mer kommer ut är det bara att stänga automatavluftaren genom att skruva tillbaka den svarta skruven till utgångsläget. Lufta också elementen vid behov.


Fyll på vatten genom att öppna påfyllningskranen. Stäng när du ser att manometern uppnår samma tryck som den visade tidigare, innan du började.


Montera tillbaka frontpanelen och skruva fast de två skruvarna längst ner mot golvet. Se upp så du inte klämmer kabeln till displayen! Sätt på strömmen till utomhusdelen och elpatronen. Starta maskinen igen genom att trycka på on-knappen vid displayen.


Bra jobbat! Nu är det klart!

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden