Mitsubishi Electric logo


Stark utomhusdel förbättrar värmeeffekten i våra värmepumpar

Mitsubishi Electric Zubadanteknik

Revolutionerande teknik ger oss och vår Zubadan utomhusdel konstant bibehållen värmeeffekt ner till -15°C utomhustemperatur och garanterar värmedrift ner till -28°C.

Zubadan utomhusdel är utrustad med vår egen ”Flash Injection Circuit”. Denna lösningen innebär att vi får en konstant bibehållen värmeeffekt ner till hela -15°C utomhustemperatur. Fantastiskt och unikt för Mitsubishi Electric. Rent tekniskt kan man förklara följande med att Flash Injection Circuit är en kompressor utrustad med en förbikopplad krets och en värmeunderkylare som används för att omvandla det omdirigerade köldmediet från vätska till gasvätskeform, men också för att sänka kompressorns arbete. Användningen av detta kretslopp garanterar hög värmeeffekt, t.o.m. vid låg utomhustemperatur. Detta kretslopp förhindrar att köldmediets cirkulationsvolym minskar vid låg utomhustemperatur p.g.a. sjunkande tryck då köldmediet rinner tillbaka till kompressorn. Dessutom förhindrar den överhettning av köldmediet från kompressorn p.g.a. högt tryck.

Zubadan kan användas som utomhusdel tillsammans med tanken på vår luftvatten värmepump Ecodan. Detta utgör då ett riktigt kraftfullt luft-vatten värmealternativ.

Utöver Ecodan luft-vatten värmepumpar användas Zubadan framförallt i våra kommersiella värmesystem som riktar sig till kontor och fastigheter.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden