Framtiden är automatisering och förnybar värme och kyla

”We will work to address diversified social challenges together with customers and business partners by transforming into a "Circular Digital-Engineering" company.” // Kei Uruma – President & CEO Mitsubishi Electric Group

Hållbarhet ligger i vårt DNA per automatik

De klimatprodukter vi erbjuder våra kunder, bidrar i sig själva till en miljövänligare uppvärmning och kylning i både hushåll och kommersiella fastigheter. Jämfört med direktverkande el kan till exempel användningen av värmepumpar minska koldioxidutsläppen med 70 procent enligt beräkningar från engelska The Carbon Trust.

Vi hjälper kunder sänka sin klimatpåverkan

Fortfarande nås bara ett av de sexton svenska klimatmålen, nämligen skydd av ozonskiktet – och trenden är till och med negativ för sex av de övriga målen. Vi jobbar för att minska vårt eget klimatavtryck utifrån en rad perspektiv, med FN:s globala klimatmål som grund. Och våra produkter hjälper kunderna att göra detsamma.

Ett exempel på hur vi bidrar, är att vi har utvecklat klimatprodukter som använder miljö- och ozonskiktsvänliga kylmedier som propan och koldioxid. Dessa kylmedier har ingen negativ miljöpåverkan. Ett annat exempel är högtemperaturvärmepumpar som QAHV. En hetvattenvärmepump med CO2, som effektiviserar varmvattenproduktionen i kommersiella fastigheter. Det gör att fastighetsägare markant kan reducera utsläppen av koldioxid.

 

Automatisering går hand i hand med en hållbar utveckling

Automatisering är en viktig del i en hållbar framtid och här spelar lösningar från vår division Factory Automation en viktig roll. Med automatiserade processer minskar resursslöseri i tillverkningen, produktionsmetoder blir smartare och övervakning av energiåtgång och miljöpåverkan i produktionen blir mer exakt. Tillsammans leder det till en högre driftseffektivitet, vilket gynnar både miljö och människa. För automatisering handlar också om social hållbarhet. Att människor kan undvika att bli utslitna av enformiga och ibland farliga arbetsuppgifter.

Ligga på latsidan är inget för oss – se hur vi jobbar för en grönare värld

Här hittar du våra hållbarhetsrapporter

Netto noll 2050

Hållbarhet handlar för oss om att ta ansvar för vår egen produktion lika mycket som för de produkter vi utvecklar och tillverkar. Vi arbetar för att minimera negativ påverkan på människor och miljö i hela kedjan.

Som företag ser vi ständigt över våra egna transporter, produktionsprocesser, produkter och material för att bli alltmer hållbara i alla led. Arbetet sker under benämningen Vision 2050. Det är då, år 2050, som Mitsubishi Electric kommer att vara netto noll, alltså klimatneutrala. Om du vill följa med i hur arbetet går så titta gärna i våra globala hållbarhetsrapporter!

Vision 2050 – besök vår globala hemsida