Vad är MELdesign?

MELdesign gör det ännu enklare att sätta in Mitsubishi Electrics kommersiella vätske/vatten och luft/vattenvärmepumpar i ert sammanhang och skapa en energieffektiv systemlösning utifrån de förutsättningar som gäller för ert projekt. MELdesign förser er enkelt med ett systemunderlag att använda för vidare diskussion med kund eller andra projektmedlemmar.

Varför MELdesign?

MELdesign är ett hjälpmedel för att snabbt och enkelt få god översikt av just ert projekt. MELdesign förser er med en utförlig systembeskrivning, principskiss (DXF & PDF) samt en komponentlista på ingående produkter. DXF-filen kan användas i valfritt CAD-program för att specifikt objektanpassa projektet, och komponentlistan som materialspecifikation för offert.

Programmet

Genom att göra ett fåtal val gällande systemtyp, värme – och varmvattenbehov får ni en utförlig systembeskrivning. Har du redan koll på effektbehov och har via MELcalc redan räknat ut antalet värmepumpar kan en mer precis systembeskrivning erhållas.

Genomgång av MELdesign

Önskar du en genomgång av Meldesign så ring 08-6251230 eller maila melpro@se.mee.com

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha ytterligare information kontakta: melpro@se.mee.com