En Grön Filosofi

Mitsubishi Electric miljövänlig
För att fira vår 100-årsdag 2021 har Mitsubishi Corporation utvecklat sin Vision 2021 som beskriver våra vägledande principer för att uppnå hållbarhet i allt vi gör. Denna vision bygger på en långvarig berättelse bakom vår Eco Change-filosofi i linje med vår Corporate Strapline of Changes for the Better.

"Changes For The Better"

Mitsubishi Electric Groups uttalande, “Changes for the Better”, representerar vårt mål och attityd att alltid sträva efter att uppnå “något bättre”, när vi fortsätter att förändras och växa. Målet är baserat på de tre grundläggande principerna för företaget som styr allt vi gör:

“Shoki Hoko”

A Corporate Responsibility to Society

“Shoji Komei”

Integrity and Fairness in everything we do

“Ritsugyo Boeki”

Increasing Global Understanding through Business

Uttalandet lovar “att skapa en allt bättre morgondag” för våra kunder genom att sträva efter “det bättre”, och målet att “förbättra teknik, tjänster och kreativitet “, som anges i vår företagsfilosofi.

Eco Changes

”Eco Changes” representerar vår syn på miljöledning, och vårt åtagande att ständigt sträva efter en grönare framtid genom banbrytande global miljöteknik och våra unika styrkor inom tillverkningsindustrin. Det uttrycker vår strävan att förenas med våra kunder för att ändra den globala miljön till det bättre.

Certifierade enligt ISO 14001

Mitsubishi Electric har genomgått en ISO-certifiering som gör att organisationen uppfyller kraven i den internationella miljöcertifieringen ISO 14001.

Läs hela artikeln

Vi jobbar idag för ett grönare samhälle imorgon

Med tanke på vårt 100-årsjubileum år 2021, strävar vi efter att bli ett globalt, ledande grönt företag. Vi arbetar för att skapa ett koldioxidbaserat, återvinningsbaserat samhälle genom att tillämpa vår omfattande och avancerade teknik samt genom pågående åtgärder från våra anställda.

Miljövision 2021 är Mitsubishi Electric-koncernens långsiktiga miljöledningssyn. Visionen sätter 2021 som sitt mål-år, som sammanfaller med 100-årsjubileet för Mitsubishi Electrics grundande.

Läs mer om vår gröna strategi på Mitsubishi Electrics globala hemsida.