Gör ett energieffektivt val

Mitsubishi Electric erp-direktiv
Alla värmepumpar som säljs inom EU har numera samma typ av energimärkning som du också brukar se på exempelvis kylskåp, diskmaskiner och TV-apparater. Syftet med märkningen är att du på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika produkters energieffektivitet och kunna göra ett energisnålt val. Men vad betyder informationen på dekalen egentligen?

För att tyda dekalen har du både färger och bokstäver till din hjälp från rött till grönt med nivåer från G upp till A+++, där A+++ är effektivast. Vilket betyg produkten får beror på hur effektiv den är i genomsnitt under ett års drift, man utgår alltså från den årliga verkningsgraden som också kallas SCOP (seasonal coefficient of performance). SCOP-värdet mäter hur mycket värme en värmepump kan generera under en hel uppvärmningssäsong i förhållande till den mängd elektrisk energi den förbrukar. Ett SCOP-värde på 5,1 innebär alltså att värmepumpen ger 5,1 gånger så mycket energi som den förbrukar.

SCOP-värdet har sina för- och nackdelar

Ju högre SCOP-värde en värmepump har, desto mer energieffektiv är den i princip. Det är med andra bra med ett högt SCOP-värde när det gäller värmepumpar. Ett högt SCOP-värde innebär att värmepumpen kan producera mer värmeenergi med mindre elektrisk energi jämfört med värmepumpar med ett lägre värde.

Men du noterade kanske att vi skrev “i princip”. Det beror på att SCOP-värdet mäts bara ner till -7°C och i Sverige har vi som bekant ofta kallare vintrar än så. SCOP-värdet kan därför variera kraftigt beroende på det geografiska området och klimatet där värmepumpen används. Så tänk på SCOP som en siffra på hur mycket värme du får ut i förhållande till vad värmepumpen förbrukar i energi. SCOP-värdet säger egentligen inget om den faktiska effekten.

Därför är det viktigare att du väljer en värmepump som är anpassad till det klimat där den ska användas och som är rätt dimensionerad till husets behov, än att du stirrar dig blind på SCOP-värdet. Titta även på värmepumpens maximala effekt och vilken effekt värmepumpen ger vid kalla temperaturer för att få en bättre helhetsbild av värmepumpen.

Storleken på ditt hus avgör vilken värmepump

På energidekalen kan du också se hur många kilowatt (kW) som använts vid test av värmepumpen. Beroende på vilken kilowatt som är angiven på energidekalen, kan du se om du kan värma en liten eller stor yta. En låg angiven effekt (kW) täcker en mindre yta och hög angiven effekt (kW) täcker en större yta.

Du ska alltid välja en värmepump som är dimensionerad efter ditt hus energibehov i kilowatt. Ett litet hus har ett lägre effektbehov än ett stort hus och då räcker det med en låg dimensionerad effekt för att värma hela ytan.

Om ditt hus har ett energibehov på 3,2 kW ska du alltså välja en värmepump med motsvarande kilowatt på energidekalen. Har ditt hus ett större energibehov, säg 4,7 kilowatt, innebär det att du får ett lägre SCOP-värde vilket ger en lägre besparing än en rätt dimensionerad värmepump.

Låter det komplicerat? Då har vi har goda nyheter: du slipper välja värmepump själv. När du kontaktar någon av våra auktoriserade återförsäljare kommer de ut till dig och föreslår en värmepump som är rätt dimensionerad för ditt hus energibehov.