Gör ett energieffektivt val

Mitsubishi Electric erp-direktiv
Alla värmepumpar som säljs inom EU har numera samma typ av energimärkning som vi vanligtvis brukar se på kylskåp, diskmaskiner och TV-apparater. Syftet med märkningen är att du som konsument på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika produkters energieffektivitet och göra ett energieffektivt val.

Energiklass och ErP direktiv

Du känner säkert till dekalen som finns klistrad på elektroniska apparater. Tanken är att denna dekal ska ge dig som användare en bättre bild av vilken värmepump som är mest energieffektiv. Klassificeringarna uppdateras med jämna mellanrum och gör det svårare att uppnå högsta nivån, något som ställer ännu högre krav på oss som tillverkare.

Uppvärmningssystem klassas från nivå G till A+++, där A++ är effektivast. Vilket betyg systemet får beror på hur effektivt det är i genomsnitt under ett års drift – det vill säga den årliga verkningsgraden eller SCOP (seasonal coefficient of performance). Ett SCOP på 1 innebär att systemet producerar lika mycket värme som det tillförs energi. Värmepumpar producerar mer värme än de kräver energi i form av el och har därför oftast ett SCOP högre än 1. De allra effektivaste värmepumparna ger nära fem gånger så många kWh värme som den el de förbrukar. Det är därför alla värmepumpar ligger i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Storleken på ditt hus avgör vilken värmepump

På energidekalen kan du se hur många kW som använts vid test av värmepumpen. Beroende på vilken kW som är angiven på energidekalen, kan du se om du kan värma en liten eller stor yta med hjälp av värmepumpen. En låg angiven effekt (kW) täcker en mindre yta och hög angiven effekt (kW) täcker en större yta.

Välj därför en värmepump dimensionerad efter ditt hus energibehov (kW). Om ditt hus har ett energibehov på 3,2 kW ska du välja en värmepump med motsvarande kW på energidekalen. Har ditt hus ett större energibehov tex 4,7 kW innebär det att du får ett lägre SCOP vilket ger lägre besparing. SCOP innebär hur många gånger mer energi en värmepump avger jämfört med vad den förbrukar. Välj därför värmepump utifrån ditt hus behov för att få förväntat högt SCOP.

Ett litet hus har ett lägre effektbehov än ett stort hus och då räcker det med en låg dimensionerad effekt för att värma hela ytan.

Ett stort hus har ett större effektbehov än ett litet hus och då behövs en hög dimensionerad effekt för att värma hela ytan.

Om SCOP

Tidigare mättes energieffektiviteten för en värmepump bara vid +7°C, detta kallas för COP. Att mäta vid en punkt ger en felaktig bild av värmepumpens effektivitet. Därför har man gått över till att ange SCOP.

För att ge dig som konsument en så rättvis bild som möjligt mäts effektiviteten vid fyra olika punkter där även avfrostningar är inkluderat. Detta är energieffektiviteten sett över en säsong, SCOP.

SCOP och energibehovet

Dimensionerad effekt är inte maxeffekten utan ett sätt att synliggöra energieffektiviteten SCOP. Vilken dimensionerad effekt som är vald påverkar vilket SCOP värmepumpen har.

Även fast maskin B har ett bra SCOP-värde, så täcker den inte effektbehovet för fastigheten som maskin A