Garanti - Ett tryggt val av värmepump

Mitsubishi Electric trygg investering
Med all den kraft vi lägger ner på kvalitet och utveckling av våra värmepumpar ser vi det som en självklarhet att dessa ska levereras och installeras av de bästa återförsäljarna. De är noggrant utvalda, certifierade och så kompetenta att vi valt att kalla dem för energirådgivare. De ger dig kostnadsfri värdering och rådgivning för just ert boende och rekommenderar den utrustning som medför bästa effektivitet och ekonomi i ert hem.

5 års garanti*

Mitsubishi Electric garanti

En ny värmepump innebär ofta en stor investering. Det gör också att man förväntar sig att den ska fungera bekymmersfritt under många år framåt.

Därför erbjuder vi 5 års garanti* till privatpersoner på både våra luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar och bergvärme.

5 års garanti för privatkund gäller luftvärmepumpar sålda och fackmannamässigt installerade av godkända Mitsubishi Electric Sverige installatörer/återförsäljare.

Vid problem kontaktar du helt enkelt din installatör som i sin tur ordnar med garantin. Med denna garanti får din installatör betalt av leverantören och som slutkund behöver du inte ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag.

Krav på service efter 3 år

Följande företag omfattas ej av garantier

Företagen nedan är inte installatör/återförsäljare/servicepartner till Mitsubishi Electric Sverige, och därför omfattas produkter inköpta från dessa företag ej av Mitsubishi Electric Sveriges garantier:

Gränsbygdens köpcentrum AB, Zave Sweden AB, Värmepumpsshopen.se, Nortech, Technorth, Tretti.se, Byggmax, Whiteaway.se, Importhuset, Esvelt Service AB, Sanovale, Handelszon.se, Ventilationsfixarna

Mitsubishi Electric Sverige ansvarar inte för att produkterna dessa företag säljer är anpassade för nordiskt klimat.

Våra garantier gäller enbart för produkter som är sålda av Mitsubishi Electric Sverige och endast på den ursprungliga installationsplatsen.

Om ni önskar service, information eller har frågor gällande garantier skall ni i första hand alltid vända er till det företag ni köpt produkten av.

Om inte kontakt fås med företaget som levererat och installerat er Mitsubishi Electric produkt, vänligen kontakta närmaste Servicepartner.

Ikraftträdande av garantitid

För att garanti ska gälla måste din luft-vattenvärmepump och bergvärmepump garantiregistreras. Luft-luftvärmepumpar skall inte registreras. Här gäller faktura eller igångkörningsprotokoll som garantibevis.

Garantin träder i kraft från installationsdatum och gäller i fem (5) år. För utbytt produkt eller reservdel enligt ovannämnda garanti gäller en garantitid motsvarande kvarvarande tid enligt ovan ursprunglig lämnad garanti.

Registrera garanti

För att du ska kunna få ut som mycket som möjligt av din produkt, och för att din garanti ska gälla så vill vi att du registrerar dig med dina uppgifter. OBS! Garantin gäller endast för installationer gjorda inom Sverige av Mitsubishi Electric auktoriserad återförsäljare/installatör som handlar direkt av Mitsubishi Electric Sverige.

Registrera garantin här

Trygghetsförsäkring för privatperson

Mitsubishi Electric Trygghetsförsäkring privat

För att du som kund ska känna dig extra trygg med produkten ifrån oss på Mitsubishi Electric, har vi utöver vår garanti på 5 år tagit fram en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Det innebär att om du registrerat dig kommer du innan den 5-åriga garantin löper ut att få ett erbjudande om att förlänga tryggheten på din luft-vattenvärmepump eller bergvärme med Mitsubishi Electrics trygghetsförsäkring. Trygghetsförsäkringen kommer du kunna förnya årsvis ända upp till 16 år för luft-vattenvärmepumpar och 18 år för bergvärmepumpar!

Detta gör du som kund själv i samband med garantiregistreringen.

Läs mer om trygghetsförsäkringen för din som privatperson

Trygghetsförsäkring för juridisk person

För dig som juridisk person lämnar Mitsubishi Electric 2 års garanti på din produkt. Garantin gäller ersättningsdel och för fel eller brist i konstruktion, material eller tillverkning.

I samråd med din installatör kan en 5-årig trygghet i form av 2 års garanti följt av en 3-årig trygghetsförsäkring ordnas. Registreringen utför installatören på www.arctic.se/kvi. Efter dessa 5 år kommer du kunna förnya försäkringen upp till 10 år! Försäkringen gäller vid maskinskada och ersätter den självrisk och det åldersavdrag som din fastighetsförsäkring gör avdrag för vid en skada på produkten. Om reparationskostnaden inte överstiger självrisken hos fastighetsförsäkringen ersätter trygghetsförsäkringen hela beloppet.

Läs mer om försäkringen för företag