Plasma Quad - Renar din luft

Mitsubishi Electric Plasma Quad - filter
Är du allergisk eller känslig för lukter? Mitsubishi Electric är ständigt på jakt efter bättre luft och bättre inomhusklimat.

Med Plasma Quad-filter tar luftvärmepumpen bort 94-99 % av oönskade, luftburna partiklar. Det plasmabaserade filtret neutraliserar allergener, viruspartiklar och bakterier samtidigt som det renar luften från damm.

Plasmafiltret är också luktnedbrytande. Plasma Deodorizing Filter tar bort alla obehagliga lukter såsom tobak och mögel. Dess keramiska filter med nyutvecklad nano-hole mangankatlysator, fångar upp giftiga gaser (formaldehyd) och lukter. Fria radikaler innehållande ozon, bryter ner gaserna till ofarliga molekyler. Tester visar att Plasma Deodorizing Filter är mycket effektivt mot våra vanligaste obehagliga lukter. På en halvtimme har filtret reducerat lukten med 90%.