Utbildning Fastighetsanläggningar

Mitsubishi Electric Utbildning Fastighetsanläggningar
Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar med kommersiella produkter i medelstora till stora applikationer men en eller flera produkter sammankopplade. Produkter som luft/vatten-aggregat för kyla och värme är huvudinriktningen för utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och service av anläggningen.

Utbildningen innehåller:

• Produktutbildning
• Dimensionering/Energiberäkning
• Kylteknisk installation
• VVS-installation
• Värmesystem
• Passande tillbehör
• Styr och övervakning
• Sammankoppling av flera aggregat
• Adressering och inkoppling
• Igångkörning/testkörning
• Felsökning luft/luft-aggregat
• Felsökning av luft/vatten-aggregat
• Grundläggande felsökning av styrsystem
• Grundläggande felsökning av vattensystem

Några av de produkter utbildningen innehåller:
• CAHV – Luft/vatten
• QAHV Hetvattenvärmepump – Luft/vatten
• EAHV Chiller – Luft/vatten
• CRHV – Vätska/vattenaggregat
• Melbus Heating – Fastighetsstyr

Intresseanmälan

Kontakta melsmart@se.mee.com för att få information om kommande kurser.