Mitsubishi Electric melbus-heating

MELbus Heating

MELbus Heating

MELbus Heating är en standardiserad värmecentralstyrning och ett komplett styrsystem för en mindre värmeundercentral i kombination med våra värmepumpar. Systemet styr och övervakar inkopplade värmepumpar, externa tillskott i värmesystemet, varmvattenproduktion samtidigt som det reglerar värmepumparna efter effektbehovet i anläggningen. Extern övervakning sker via VNC client till PC eller mobil alternativt till TCP / IP / Scada.

Be om offertProduktinformation

Mitsubishi Electric MELbus-heating

Funktion och logik

MELbus Heating reglerar värmepumparna efter effektbehovet i anläggningen. Börvärdet som ges av den utomhuskompenserade värmekurvan ligger till grund för hur många enheter som går i värme. När värmebehov uppstår startar första maskinen, nästa enhet startar efter att den första enheten gått i över 70 Hz under instegstiden. Instegssekvensen fortsätter tills att tillräcklig effekt har tillförts, sista steget är det eventuella tillskottet. När alla utomhusdelar är igång och går i över 80 Hz kallas tillskottet in efter instegstiden. När en enhet producerar varmvatten reglerar den slingtankens temperatur och startar varmvattenläge så fort börvärdet sjunker. Vid två enheter för varmvattenproduktion går den andra enheten in när den första har gått över 70 Hz efter instegstiden. Kylfunktion (Large Hydrobox + PAC-IF071B-E) startar efter överskriden utomhustemperatur/tid, fast börvärde och utsignal till 3-vägsventil.

Produktinformation

Mitsubishi Electric Large Hydrobox

Large Hydrobox Split

Large Hydrobox ger optimal möjlighet att installera och anpassa energibesparande kyl- och värmepumpsystem till din fastighet. Konstruera och anpassa din kyl- och värmeeffekt med den senaste av våra luft-vattenmodulprodukter till önskad effekt.

Mitsubishi Electric CAHV

Luft-vattenaggregat CAHV

Hög verkningsgrad även under den extrema vintern och 70°C utgående vattentemperatur är Mitsubishi Electric CAHV P500 ett mycket bra verktyg för energieffektivisering i äldre eller moderna fastigheter med hög- eller lågtemperatursystem där tidigare energikälla varit olja, el eller fjärrvärme.

Mitsubishi Electric VÄTSKA-VATTENAGGREGAT CRHV

Vätska-vattenaggregat CRHV

Mitsubishi Electric´s högeffektiva Inverter vätska/vattenvärmepump är ett mycket bra verktyg för att ersätta dyr fjärrvärme, olja och elproducerad värme. Dimensionera för toppkapaciteten och låt Invertern ge den bästa verkningsgraden under den långa driftstiden med dellast.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Du kommer bli kontaktad av lokala återförsäljare. Du förbinder dig inte att köpa något eller anlita någon.

Välj produktområde