Mitsubishi Electric melbus-heating

MELbus Heating

MELbus Heating

MELbus Heating är en standardiserad värmecentralstyrning och ett komplett styrsystem för en mindre värmeundercentral i kombination med våra värmepumpar. Systemet styr och övervakar inkopplade värmepumpar, externa tillskott i värmesystemet, varmvattenproduktion samtidigt som det reglerar värmepumparna efter effektbehovet i anläggningen. Extern övervakning sker via VNC client till PC eller mobil alternativt till TCP / IP / Scada.

Be om offertProduktinformation

Mitsubishi Electric MELbus-heating

Funktion och logik

MELbus Heating reglerar värmepumparna efter effektbehovet i anläggningen. Börvärdet som ges av den utomhuskompenserade värmekurvan ligger till grund för hur många enheter som går i värme. När värmebehov uppstår startar första maskinen, nästa enhet startar efter att den första enheten gått i över 70 Hz under instegstiden. Instegssekvensen fortsätter tills att tillräcklig effekt har tillförts, sista steget är det eventuella tillskottet. När alla utomhusdelar är igång och går i över 80 Hz kallas tillskottet in efter instegstiden. När en enhet producerar varmvatten reglerar den slingtankens temperatur och startar varmvattenläge så fort börvärdet sjunker. Vid två enheter för varmvattenproduktion går den andra enheten in när den första har gått över 70 Hz efter instegstiden. Kylfunktion (Large Hydrobox + PAC-IF071B-E) startar efter överskriden utomhustemperatur/tid, fast börvärde och utsignal till 3-vägsventil.

Produktinformation

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Du kommer bli kontaktad av lokala återförsäljare. Du förbinder dig inte att köpa något eller anlita någon.

Välj produktområde