Mitsubishi Electric City Multi PURY-P-YNW-A

PURY

PURY-YNW

Mitsubishi Electric CityMulti R2 är väldens enda VRF-system som samtidigt kan leverera värme och kyla till inomhusdelar. Dessutom sker samtidig återvinning som genererar stora energibesparingar. Nya YNW-A serien är en ytterligare anpassad vidare utveckling för det nordiska klimatet. Utomhusdelen kan betjäna upp till 12 energi-växellådor som ansluts till inomhusdelar i olika utförande men även vattenmoduler för värmesystem, kylsystem samt ventilationsinterface.

Be om offertProduktinformation

CITY MULTI NEXT STAGE

City Multi R2-system med värmeåtervinning

För stora applikationer där upp till 50 inomhusdelar av olika modeller kan kopplas på ett system. Med hög effektivitet producerar systemet värme och kyla simultant och möter behovet av individuella temperaturinställningar. Genom att flytta energi från en del av byggnaden till en annan hamnar inte överskottsenergi utanför byggnaden. Stor variation vid val av inomhusdelar gör att du kan tillgodose behoven i byggnadens olika utrymmen, oavsett om inomhusdelen ska monteras synligt på vägg, i undertak eller dolt i taket. Under förutsättning att inte alla byggnadens rum behöver maxeffekt vid samma tillfälle så kan du installera inomhusdelar med 150 procent av utomhusdelens maxeffekt.

City Multi R32 R2-system med värmeåtervinning

Perfekt när du vill ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Här får du en anläggning med hög effektivitet och med R32 som köldmedium uppnår du totalt sett ett lågt miljöavtryck. För medelstora applikationer där upp till 14 inomhusdelar per utomhusdel kan användas. Anläggningen möter värme- och kylbehov med individuella temperaturinställningar. Genom att flytta energi från en del av byggnaden till en annan hamnar inte överskottsenergi utanför byggnaden. Under förutsättning att inte alla byggnadens rum behöver maxeffekt vid samma tillfälle så kan du installera inomhusdelar med 150 procent av utomhusdelens maxeffekt.

BC KONTROLL R2-SYSTEM

BC-boxen är hemligheten bakom möjligheten att köra värme och kyla samtidigt. Köldmedium skickas in i boxen där det delas upp i vätska och gas och skickas sedan till de olika inomhusdelarna som behöver värme respektive kyla. Om behov av kyla och värme finns samtidigt skickas köldmediet först till inomhusdelen som behöver värme och sedan vidare till den som behöver kyla. Vid perfekt balans mellan kyl- och värmebehov arbetar bara utomhusdelens kompressor för att förflytta energin mellan inomhusdelarna. På detta sätt går väldigt lite energi till spillo.

BC-Box CMB

Produktinformation

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Du kommer bli kontaktad av lokala återförsäljare. Du förbinder dig inte att köpa något eller anlita någon.

Välj produktområde