Mitsubishi Electric QAHV

Luft-vatten varmvattenaggregat

QAHV-N560 YA HPB

Högeffektiv varmvattenvärmepump med naturligt köldmedium CO2. Optimalt verktyg för energiklassificering av byggnader med hög varmvattenproduktion. Som ett led i att utveckla produkter i linje med Europeiska F-Gas direktivet, kan Mitsubishi Electric erbjuda en nyutvecklad utomhusdel med naturligt köldmedium CO2.

Be om offertProduktinformation

Mitsubishi Electric QAHV varmvattenproduktion

QAHV-N560 YA HPB

Värmepumpen kan lyfta vattentemperaturen från 5˚C – 90˚C med kraftfull effekt ner till -25˚C grader utomhus. QAHV har en värmeeffekt på över 40 kW och uppnår ett COP på över 4,0 vid höga utgående temperaturer. Produkten reducerar radikalt driftskostnader för varmvattenproduktion i fastigheten.

Produktinformation

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Du kommer bli kontaktad av lokala återförsäljare. Du förbinder dig inte att köpa något eller anlita någon.

Välj produktområde