Har du för högt radon hemma? Här finns det hjälp!

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar som fastnar på damm som vi andas in. På så sätt kommer radonatomer ner i luftrör och lungor. Långvarig exponering för radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Var finns radon?

Radon finns överallt, i marken, luften, vattnet och även där vi bor. I bostäder kan radon komma från tre källor:

  • Marken under och runt om huset
  • Byggnadsmaterialet, till exempel från blåbetong
  • Ditt vatten hemma (framförallt om du har egenborrad brunn)

Olika geografiska områden i Sverige har olika stora risker för markradon. Kommuner erbjuder ofta kartor som ringar in högriskområden, men tänk på att höga radonhalter kan förekomma även i hus som ligger i områden med en uppskattad låg risk. Radonkartor säger inget om radonhalten i enskilda hus.

Miniventilation löste hög radonhalt

– Jag tycker det blev jättebra. Det är en lösning som fler borde testa just för att det är så enkelt och prisvärt. Det är tidseffektivt eftersom installationen är enkel och snabb, och påverkar inte resten av huset.

Läs mer
Mitsubishi Electric villa

När ska du mäta radonhalten?

Eftersom radon inte syns eller luktar behöver du göra en mätning för att veta hur läget är i din bostad. Stämmer något av nedanstående in på dig är det en bra idé att mäta hur hög radonhalten är.

  • När du köper hus. Det finns snabbmätningar för detta syfte.
  • Om du har byggt om ditt hus eller har byggt ett nytt hus.
  • När du har ändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet.
  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • När du har satt in nya fönster.
  • Om ditt hus har väggar eller bjälklag av blå lättbetong eller du bor i ett högriskområde.

Gränsvärden för radon

Radonhalten varierar ofta kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Därför behöver mätningen pågå under lång tid, minst två månader, för att du ska få en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet. I Sverige får radon i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m3. (Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett ännu lägre gränsvärde på 100 Bq/m3.)

Behöver din villa radonsaneras kan du ansöka om att få ett bidrag som täcker upp till halva kostnaden hos Boverket. Varför inte spana in vår prisvärda lösning Miniventilation, som effektivt kan hjälpa dig att sänka radonhalten i ditt hus.

Miniventilation vädrar med stängda fönster

Lösningen - Miniventilation

De vann över radonet

Prisvärd och effektiv lösning sänkte radonet drastiskt

När Elin Nilsson var på visning av 70-talsvillan i Hökerum utanför Ulricehamn såg hon direkt potenti...

Problem med högt radon? Miniventilation kan vara lösningen.

Efter ett fönsterbyte stack radonvärdet i familjen Brüdigams villa iväg en bra bit över gränsvärdet....

FRILIGGANDE VILLA, ÄLTA

Miniventilation gör underverk

Emir Pondro och hans familj har kämpat mot hög radonhalt i flera år. De har fått många förslag på lö...

Visa alla

Miniventilation 50

Den mindre storleken som täcker upp till ca 40 kvm på högsta hastighet.

Till produktsidan
Mitsubishi Electric Miniventilation miljöbild

Miniventilation 100

Den större storleken som täcker upp till ca 80 kvm på högsta hastighet.

Till produktsidan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Du kommer bli kontaktad av Mitsubishi Electric och våra lokala återförsäljare. Du förbinder dig inte att köpa något eller anlita någon.

Välj produktområde