Mitsubishi Electric logo


Sökte ett flexibelt värmesystem

Mitsubishi Electric ARKADEN, MÄRSTA

Arkaden är en stor fastighet i centrala Märsta norr om Stockholm. Byggnaden inhyser kontor, butiker, restaurang och bostäder. Fastigheten ägs av Malmegårds Fastigheter AB som är miljömedveten och satsar gärna på miljövänliga och energieffektiva lösningar. Tidigare hade fastigheten värmts med fjärrvärme och kylbehovet tillgodosetts med kylmaskiner. Fastigheten har också kompletterats med två punkthus med bostäder. Befintlig byggnad 8288m2. Nybyggnation 4668 m2

Sökte ett flexibelt värmesystem

Malmegårds Fastigheter och Entreprenören Enstar valde Mitsubishi Electrics värmepumpar tack vare invertertekniken med möjlighet att externt styra effekten från överordnat system. Fastigheten fick ett flexibelt försörjningsystem för värme och kyla tack vare flexibla värmepumpar integrerat i ett väl genomtänkt system.

ARKADEN, MÄRSTA 2

Klarar all värme- och varmvattenproduktion

Systemet producerar värme, varmvatten och kyla med mycket god COP. Värmepumparna effektstyrs genom externt styrsystem via modbus beroende på fastighetens värme och varmvattenbehov. Genom att använda värmepumpar med inverterstyrning har fastighetsägaren valt en lösning som ger honom möjlighet att bli helt oberoende av fjärrvärme och separat kylmaskin.

ARKADEN, MÄRSTA 3

Dimensionerade för all värme- och varmvattenproduktion

Energisystemet är baserat på en värmepumpslösning med 100 % effekttäckning. Lösningen bygger på ett geoenergilager om 30 energibrunnar, sammanlagt 9 000 m. Värmepumparna är dimensionerade för att klara all värme- och varmvattenproduktion. Geoenergilagret är dimensionerat för att klara kyleffektbehovet, detta för att byggnaderna ska kunna kylas med frikyla. Värmepumparnas köldbärarsystem har anslutits till det befintliga komfortkylsystemet samt ska anslutas till de nya byggnadernas ventilationssystem för att möjliggöra komfortkyla i bostäderna. Fastighetsägaren har även att försett byggnadens takytor med solceller för egen produktion av el.

Produkten

Sju stycken vätske/vatten värmepump CRHV P600 är installerade som hämtar energi från borrhålslager och frånluft där det producerar värme och varmvatten. Köldbärarsystemet levererar även frikyla.

ARKADEN, MÄRSTA 4

Försörjer befintliga byggnaden samt två nya bostadhus

Det nya energisystemet försörjer den befintliga byggnaden samt två nya punkthus med bostäder i anslutning till de gamla. Hela fastighetens energiprestanda ligger ca 20 % under de nybyggnadskrav som Boverket satt upp, vilket får anses mycket effektivt, då den befintliga byggnaden står för 64 % av fastighetens area.

Resultat

Med nytt geoenergisystem och de nyproducerade byggnaderna sänks fastighetens behov av köpt energi med 75% per kvadratmeter. Fastigheten har energicertifierats enligt “Grön Energibyggnad” och där erhållit betyget Guld på grund av den stora sänkningen och det låga löpande energiuttaget.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden