Mitsubishi Electric logo


Flexibelt klimat i flexibel byggnad

Mitsubishi Electric BRÄNNBORN CENTER, ÄNGELHOLM

Möt mannen som, utan att få ett enda klagomål, lyckats tillgodose tolv olika viljor under ett och samma tak. Framgångskonceptet innehåller ett miljömässigt engagemang och klimatsystem från Mitsubishi Electric. Vi träffar Johan Larsson, fastighetschef på Brännborn Fastigheter i Ängelholm, i bolagets nästan helt nya handelshus. Byggnaden inrymmer både butiker med egna entréer, men också en galleria som omfattar ett antal olika servicefunktioner så som restaurang och frisör. Sammanlagt handlar det om tolv olika verksamheter som är inrymda i bygget.

BRÄNNBORN CENTER, ÄNGELHOLM 2

Byggnad utifrån ett Green Building-tänkande

Johan berättar att det tog ungefär ett år att färdigställa hela projektet där man lagt stor vikt vid att skapa en byggnad utifrån ett Green Building-tänkande. Genom att använda betong i både väggar och tak för det cirka 6 500 kvadratmeter stora köpcentret har man åstadkommit en energitekniskt trög byggnad av gedigen kvalitet. Utmaningen låg i att hitta det optimala klimatsystemet och ändå hålla fast vid miljötänket.

– Vi hade en lång förstudie där vi tittade på olika system och vi föll för Mitsubishi Electrics system under den tiden, berättar Johan. – Vi tittade på lite olika referensanläggningar och just utifrån att vi skulle bygga med Green Building-teknik och återanvända energin mellan lokalerna.

Förutom en del referensobjekt tittade man på en mängd olika lösningar och konkurrenter innan man slutgiltigt valde att gå vidare med lösningen från Mitsubishi Electric.

– Just de här växellådorna för energiåtervinning mellan de olika lokalerna i byggnaden tyckte vi var en smart finess som Mitubishi Electric kunde erbjuda. Det fungerar så att om någon lokal har överskott på värme så styrs den om till en annan plats i byggnaden där det råder underskott.

Själva installationen handlade Brännborn Fastigheter själva upp. Efter en dialog med Mitsubishi Electric centralt, valde man en lokal leverantör certifierad på just Mitsubishi Electrics produkter.

– Vi hade ingen totalentreprenad utan styrde hela byggnationen både vad gäller kvalitetsnivå och tekniska lösningar själva.

BRÄNNBORN CENTER, ÄNGELHOLM 3

Tillgodose hyresgästernas varierade krav

Resultatet av Brännborn Fastigheters och Mitsubishi Electrics arbete är klimatstyrningslösning som på ett ändamålsenligt sätt kan tillgodose hyresgästernas varierade krav på temperatur i sina olika lokaler och verksamheter. Johan berättar att utifrån grundkravet på cirka 22 grader kan man individuellt justera upp eller ner temperaturen två grader. Han är mycket nöjd med att kunna erbjuda både värme- och kylsystem i en och samma lösning, med bibehållen låg energiförbrukning.

– Vi har ingen annan värmekälla, ingen fjärrvärme eller några andra bitar. Hela inomhusklimatet styrs enbart av anläggningen från Mitsubishi Electric.

Johan pekar på en annan fördel i att inte vara låst i fasta strukturer i sitt klimatsystem och berättar att trots att byggnaden är så ny har man redan behövt göra förändringar i planlösningen för att skapa nya lokaler. Detta har kunnat ske utan att göra några ingrepp i klimatsystemet och med bibehållen komfort.

BRÄNNBORN CENTER, ÄNGELHOLM 4

Trygg i att kunna uppnå gränserna för Green Building

Johan intygar att efter en inkörningsperiod med diverse små justeringar, har allting fungerat hur bra som helst. Eftersom byggnaden är helt ny, precis som klimatsystemet, så har man inga förbrukningssiffror att jämföra med, men han säger sig vara trygg i att kunna uppnå gränserna för vad Green Building-direktiven kräver. Han tillägger avslutningsvis att man inte haft några som helst klagomål från hyresgästerna under hela året. Ett betyg så gott som något.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden