Mitsubishi Electric logo


Återvinning från Butikskyla till värme och varmvatten

Mitsubishi Electric DJURSHOLMSTORG

Fastighetsägaren för butiken och bostadshuset vid Djursholmstorg sökte flera olika tillvägagångssätt att energieffektivisera fastigheten. Det befintliga uppvärmningssystemet var baserat på olja. Vid val av nytt uppvärmningssystem utreddes flera alternativ inklusive traditionellt ”bergvärmesystem”.

Valet föll på vätska/vatten värmepump

Installationsföretaget Isoheat valde Mitsubishi Electric <a href="http://mitsubishielectric.se/produkt/vatska-vattenaggregat-crhv/">vätska/vatten värmepump CRHV P600</a>. Det med anledning av att denna värmepump kan styras på kapacitet utifrån extern signal samt att värmepumpen kan hantera höga köldbärartemperaturer.

DJURSHOLMSTORG 2

Befintlig energi utnyttjas

Genom att använda överskottsenergi från butikens kylmaskiner som värmekälla till värmepumpen kan anläggningen producera stora energimängder med hög COP. Med hjälp av invertertekniken anpassar sig värmepumpen till tillgänglig energi på köldbärarsystemet utan att störa kylmaskinernas drift. En normal vinterdag producerar värmepumpen 70-80 kW ut på systemet. Tidigare har fastighetsägaren fått rekommendationer att installera ett bergvärmesystem. Med hjälp av denna lösning kan energin som redan finns i fastigheten utnyttjas för värme och varmvatten.

DJURSHOLMSTORG 3

Energi från livsmedelsbutikens kylsystem

Tack vare Mitsubishi Electrics inverterstyrda vätska/vatten värmepump kan fastigheten hämta energi från i livsmedelsbutiks kylsystem både när det finns mycket och lite energi att tillgå. Då butikens kyla arbetar för fullt levereras ca 80 kW till fastigheten för värme och varmvatten.

DJURSHOLMSTORG 4

Produkten

<div class="module"> <div class="inner content"> <div class="the-content"> En <a href="http://mitsubishielectric.se/produkt/vatska-vattenaggregat-crhv/">vätske/vatten värmepump CRHV P600 </a>som hämtar energi från kylsystem och producerar värme och varmvatten. Värmepumpen är installerad i ett system där energi hämtas från Livsmedelbutikens kylsystem. </div> </div> </div>

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden