Mitsubishi Electric logo


Blev självförsörjande med bergvärmepump

Mitsubishi Electric FRIMURARHUSET, MOTALA

I den gamla skolbyggnaden från 1912 är det idag Frimurarna i Motala som står som ägare och huset heter idag Frimurarhuset. Det är en stor och pampig byggnad på 1 184 kvm samt ett gymnastikhus på 452 kvm. Frimurarna är ägare och brukare av delar av fastigheten. Övriga delar hyr de ut till olika hyresgäster. Huset har fyra plan. Två plan med klassrum har högt i tak som i alla gamla skolor. I plan fyra är en stor aula ombyggd till möteslokal för Frimurarna.

FRIMURARHUSET, MOTALA 2

Ville bli självförsörjande

Den gamla skolbyggnaden hade fjärrvärme från kommunen vilket de ville ändra på och bli egen försörjande. Det handlade om värme och vatten till Frimurarnas lokaler samt till hyresgäster. Tappvarmvatten används dagligen året runt, liksom ventilationsaggregaten. Under försommaren flyttade en ny hyresgäst in i bottenvåningen, Friskis & Svettis vilket också ökade energianvändningen på knappt 10 000 kWh per år.

FRIMURARHUSET, MOTALA 3

Bästa tekniska utformningen

Frimuraren upptäckte att energikostnaderna var lite för höga. Som resultat tog de därför in priser från tre olika företag med värmepumpar. Anbuden nollställdes på så sätt att alla fick samma borrdjup ner till berget. De hade också en person till hjälp med hög sakkunskap inom bergvärmeteknik och de fann att GS Kylservice med en Mitsubishi bergvärmepump var den som låg lägst i pris samt dessutom hade den bästa tekniska utformningen. Valet blev därför lätt. Fjärrvärmen kopplades bort och värmepumpen startades.

Efter beräkningar av installationskostnad beräknades kalkylen på att efter redan fem år skulle den investeringen hämtats igen. Det med utgångspunkt att fastigheten tidigare haft en hög uppvärmningskostnad från fjärrvärme.

FRIMURARHUSET, MOTALA 4

Kan styras och övervakas på distans

Sex stycken borrhål skapades för bergvärmepumpen från Mitsubishi Electric där värmepumpen styrs och övervakas ut av ett överordnat system. Systemet är i sin tur kopplat till internet och kan därför såväl övervakas som styras från GS Kylservice i Linköping.

FRIMURARHUSET, MOTALA 5

Energibesparing med 70 procent

Mitsubishi Electric´s högeffektiva Inverter styrda vätska/vattenvärmepump är ett mycket bra verktyg för att ersätta dyr fjärrvärme, olja och elproducerad värme. Dimensionera för toppkapaciteten och låt Invertertekniken ge den bästa verkningsgraden under den långa driftstiden med dellast.

CRHV P600 YA HPB har tre olika applikationer; – Bergvärme/Markvärme/Sjö – Frånluftsåtervinning/process – Processvatten eller i kombination.

Installationen har resulterat i en sänkning av mängden köpt energi över ett år med hela 70 % för värme och varmvatten.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden