Mitsubishi Electric logo


Effektiv kylning i krävande miljö

Mitsubishi Electric FRISKIS&SVETTIS, NORRTÄLJE

Sitt namn till trots, ville Friskis&Svettis på ett effektivt sätt få bukt med allt för svettiga innertemperaturer i sina träningslokaler i Norrtälje. Mitsubishi Electric kom med lösningen för effektiv kylning i en krävande miljö.

2 600 kvadratmeter fördelat på två våningsplan

Friskis&Svettis har fyra anläggningar i Norrtälje kommun varav den största är belägen i Norrtälje centralort. Anläggningen är på sammanlagt ungefär 2 600 kvadratmeter och byggd i olika material och under olika årtal, med skiftande isolering. Fördelat på två våningsplan innehåller träningsanläggningen både gym, gruppträning och spinninglokaler.

FRISKIS&SVETTIS, NORRTÄLJE 2

Få bukt med komfortproblemet

Hans Helander, som är verksamhetschef på Friskis&Svettis i Norrtälje berättar att temperaturen tidigare åtminstone sommartid ofta kunde stiga uppåt 28-29 grader i träningslokalerna. För att få bukt med komfortproblemet började man se sig om efter vettiga lösningar där den enda vettiga alternativet skulle visa sig vara att installera en luftkonditionering, vilken både kyler, men även avfuktar luften. Initialt tittade de på möjligheten att skapa ett bättre klimat genom att förändra och förbättra ventilationen, men efter samråd med en extern konsult visade det sig att det inte skulle vara fysiskt möjligt att få ner temperatur och fuktighet utan att installera en kylanläggning.

FRISKIS&SVETTIS, NORRTÄLJE 3

Möjligheten att återvinna överskottsvärme

Efter att ha övervägt olika alternativ och leverantörer, beslutade man sig för att låta Mitsubishi Electric installera den för ändamålet bästa lösningen. Anläggningen som valet föll på, har inte bara skapat en fantastiskt skön miljö att träna i, utan också bidragit med möjligheten att återvinna alla de watten som en tränande människa alstrar i form av överskottsvärme. Genom att använda och förflytta energin till fyra kubikmeter stora ackumulatortankar, kan man värma upp 65 gradigt vatten till duschrummen. En klar punkt på pluskontot – både i miljöhänseende och sett till driftsekonomin.

FRISKIS&SVETTIS, NORRTÄLJE 4

Förmåga att kompensera för plötsliga temperaturförändringar

Ytterligare en faktor som gjorde att man valde detta så kallade DX-system är dess förmåga att snabbt kompensera för plötsliga temperaturförändringar – något som ytterligare bidrar till en konstant upplevd komfort, oavsett hur många som tränar vid varje givet tillfälle. Att valet föll på Mitsubishi Electric som leverantör var dels i egenskap av ett stort och känt varumärke, med organisation och reservdelsförsörjning om något skulle krångla, men också den kunnighet och helhetssyn som man tillsammans med installatören El & Kylservice kunde presentera.

FRISKIS&SVETTIS, NORRTÄLJE 5

Komforten har höjts markant

Förväntningarna på systemet var så klart höga när komfortabel kyla skulle kopplas samman med det existerande fjärrvärmesystemet. Hittills har man inget annat än positiva ord att säga. Komforten har höjts markant, vilket uppskattas av kunderna, som föredrar den svala och torrare luften framför den tidigare tryckande värmen. Nu väntar man spänt på att se hur den totala energiförbrukningen kommer att påverkas i och med den nya kylanläggningen.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden