Mitsubishi Electric logo


Sänkte mängden köpt energi med nära hälften

Mitsubishi Electric KVARTERET PAPEGOJAN, ÄNGELHOLM

Kommunala AB Ängelholmshem valde efter utvärdering Mitsubishi Electrics hetvattenvärmepump CAHV P500 för att reducera energikostnaderna för bostadsområdet KV: Papegojan i Ängelholm.

Mål om att minska mängden köpt energi

Det kommunalägda fastighetsbolaget Ängelholmshem bytte uppvärmningsform i en del av sina fastigheter från fjärrvärme till luft-vatten-värmepumpar med fjärrvärme som spets och reserv. Huvudorsaken till bytet till värmepumpar var att Ängelholmshem har ett mål om att minska mängden köpt energi. Kommunala AB Ängelholmshem valde efter utvärdering Mitsubishi Electrics hetvattenvärmepump CAHV P500 för att reducera energikostnaderna för bostadsområdet KV: Papegojan i Ängelholm. AB Ängelholmshem hade redan tidigare goda erfarenheter av denna värmepump. Totalt har de sedan tidigare 25 utomhusdelar i drift runt om i kommunen.

KVARTERET PAPEGOJAN, ÄNGELHOLM 2

Installation

Totalt installerades 15 värmepumpar för att försörja drygt 40 flerbostadshus i centrala delarna av Ängelholm. Fyra av dessa går primärt för varmvattenproduktion. Energin från värmepumparna skulle distribueras med befintligt kulvertsystem och utredningen visade att 15st luft/vatten värmepumpar blir den bästa lösningen. Enligt uträkning skulle en värmepumps anläggning i kombination med fjärrvärme ge en energibesparing netto på ca 2.300MWh per år.  Med den aktuella fjärrvärme/ el taxan skulle denna anläggning ge en ekonomisk besparing ca 922 000:-/år och en beräknad avbetalningstid på ca 8.5år.

KVARTERET PAPEGOJAN, ÄNGELHOLM 4

Hetvattenvärmepump

Det som installerades var CAHV P500 YA-HPB med den senaste kompressorteknologin och är utvecklad för det hårda skandinaviska klimatet och dess marknad. Med en gas/vätskeinsprutad kompressor tillsammans med en HIC krets kan CAHV P500 hålla en utgående vattentemperatur på hela 65C vid -20 grader omgivande. Årsmedelverkningsgraden ligger mellan 2,8 – 3,0.

KVARTERET PAPEGOJAN, ÄNGELHOLM 5

Värmeundercentral

Värmepumparna ansluts via kulvertsystem in i värmeundercentralen. Samtliga cirkulationspumpar är frekvensstyrda. Varmvatten ack. volymen är på 3000 liter, resterande tas momentant direkt ur värmepumparna. Installationen driftsattes och parallellt med detta arbete också utbyte av termostathus/ventiler och flödesinjustering på samtliga radiatorer i området samt renovering av värmeundercentral.

KVARTERET PAPEGOJAN, ÄNGELHOLM 6

Slutsats

Ängelholmshems huvudsakliga mål med investeringen i värmepumpar var att uppfylla Skåneinitiativet som stipulerar en sänkning av mängden köpt energi. Resultatet visade att Ängelholmshems mål om att minska mängden köpt energi har uppfyllts. Denna har sjunkit till omkring hälften, vilket också var det man kalkylerade med initialt.

Om AB Ängelholmshem

AB Ängelholmshem har bostäder i Ängelholm, Munka, Ljungby, Hjärnarp, Skälderviken, Strövelstorp och Össjö, med cirka 4 000 hyresgäster. AB Ängelholmshem bildades 1950 och har sedan dess varit en av de största bostadsbolagen i Ängelholm.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden