Mitsubishi Electric logo


Problem med högt radon? Miniventilation kan vara lösningen.

extrabild_belkinge-radon_2

Efter ett fönsterbyte stack radonvärdet i familjen Brüdigams villa iväg en bra bit över gränsvärdet. Med tanke på att långvarig exponering för radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning, ville familjen snabbt hitta en lösning. Häng med och se hur enkelt de löste sitt radonproblem med hjälp av en Miniventilation. På köpet kom det dessutom en rad andra positiva effekter.

Att upptäcka den radioaktiva gasen radon är inte det enklaste eftersom radon varken syns eller luktar. Det enda sättet att ta reda på vad radonhalten i en bostad är att mäta. Och det var just vad Carl Brüdigam gjorde i sin villa i Nättraby utanför Karlskrona.

Men vi tar det från början. I den 310 kvadratmeter stora suterrängvillan i mexitegel från 1967, är några väggar i nedre plan byggda med blåbetong. Det kallas också lättbetong och är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som användes från 1929 till slutet av 1970-talet.

Med åren har blåbetong visat sig leda till förhöjda radonhalter, speciellt om luftväxlingen är dålig. Den vanligaste källan till radon är dock marken under och runt om huset. Radon kan också finnas i vattnet som används i hushållet, men det är vanligast om du har egenborrad brunn.

Boven i dramat

Anledningen till att radonhalten stack iväg i familjen Brüdigams villa berodde paradoxalt nog på att familjen hade satsat på att göra ett komplett fönsterbyte för att täta fastigheten och därmed sänka energikostnaderna.

– Jag var orolig för att detta med ett tätare hus skulle påverka radonvärdena negativt. Därför gjorde jag en mätning med radonpuckar som jag placerade ut i huset. Innan fönsterbytet låg värdet på 100 Bq per kubikmeter. Men efter bytet hamnade värdet på 250 Bq, vilket var en ganska bra bit över riktvärdet, säger Carl.

I Sverige ligger riktvärdet för radon i bostäder på 200 Bq per kubikmeter, medan Världshälsoorganisationen, WHO, faktiskt rekommenderar ett ännu lägre riktvärde på 100 Bq per kubikmeter.

artikel_belkinge-radon

Lösningar för att minska radon

Carl började genast googla på lösningar. En firma som kom och inspekterade huset föreslog förstärkt självdrag. Alltså att flera friskluftsventiler skulle installeras för att släppa in mer luft. Luften som då kommer in är kall och måste värmas upp vilket kostar onödiga pengar.

– Ja, det gick ju emot hela tanken med att sätta in nya fönster för att minska värmeläckage, så jag googlade vidare. Jag hittade stora, avancerade lösningar som skulle installeras på vinden och jag vet inte allt. Det var inte alls vad jag sökte. Därför kunde jag nästan inte tro det när jag hittade Mitsubishi Electrics enkla lösning, Miniventilation. Som dessutom gick att få till en överkomlig kostnad, säger Carl.

Miniventilation är en produkt som Mitsubishi Electric är rätt ensamma om. Den kan närmast beskrivas som ett ventilationsaggregat med värmeväxlare. En Miniventilation installeras på väggen och behöver ett eller två hål beroende på modell i en yttervägg för ventilationsrören.

Med en Miniventilation tillförs ett ständigt flöde av frisk luft i stängda utrymmen samtidigt som upp till 85 procent av värmeenergin i luften återvinns. Det är som att vädra med stängda fönster.

– Miniventilationen finns i två kompakta storlekar beroende på hur stor yta du vill att den ska täcka. Jag valde den största storleken eftersom prisskillnaden var så liten. Den ser ut som en 60 cm bred låda och tar inte mycket plats på väggen trots att det är största storleken. Dessutom fick jag ett radonbidrag av Boverket så jag behövde bara bekosta en av dem själv.

extrabild_belkinge-radon_1

Resultatet efter Miniventilation: häpnadsväckande

Nu har det gått nästan tre år efter att Carl lät installera två stycken Miniventilation i huset. Hur fungerar de i drift kan man undra?

– De sköter sig själva. Vi rengör filtret ibland, det är allt. Och ljudnivån är väldigt låg. Känner vi dålig lukt i huset kör vi dem på full fart en kort period. Men för radonens skulle räcker det med halvfart. De hörs inte ett dugg och dessutom smälter de in fint mot våra vita väggar, man tänker inte på dem.

Och hur har resultatet blivit sett till den viktiga radonhalten? På den frågan behöver Carl inte fundera länge:

– Resultatet är faktiskt häpnadsväckande! Efter att vi installerade Miniventilation ligger vi nu på ett maxvärde av 30 Bq per kubikmeter. Och då kör vi dem som sagt oftast på halvfart. Dessutom har vi märkt andra positiva effekter som att huset har en ren, fräsch lukt. Ingen källarlukt alls, säger Carl och fortsätter:

– Vi har också märkt en annan effekt som vi inte hade räknat med. En av miniventilationerna sitter i ett arbetsrum där vi har några datorer. Tack vare miniventilationen plågas vi inte av överskottsvärmen från datorerna. Dessutom har det blivit helt dammfritt i rummet. Rätt praktiskt!

Tips till dig som vill sänka dina radonhalter med en Miniventilation

Carl Brüdigam bjuder här på sina erfarenheter:

– Vi har båda i nedre plan, i ett arbetsrum och en i ett biorum. Huset är byggt i vinkel, vilket medförde att vi valde ett aggregat i respektive del för bästa effekt. Med två stora och öppna uppgångar i huset från nedre planet kan radonet strömma fritt genom huset. Därför var det viktigt för oss, att ha en Miniventilation som täckte båda uppgångarna.

– Miniventilation går att installera själv, men jag tycker du ska ta hjälp av en professionell installatör så att du får hjälp med placering och montering. Det ska ändå borras ett eller två hål genom ytterväggen, det är tryggast att lämna det till fackmän.

– Glöm inte att vända dig till Boverket och undersök om du har möjlighet att få ett radonbidrag för att åtgärda radonhalten i din bostad. Bidraget kan täcka upp till 50 procent av din kostnad.

Fakta om bostaden:

Plats: Nättraby, Blekinge
Hustyp: suterrängvilla, 310 kvm totalt.
Antal våningsplan: 2
Byggnadsår: 1967

Källa: Radon näst vanligaste orsaken till lungcancer
WHO:s rekommendationer om radonvärde

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden