Mitsubishi Electric logo


Flexibel lösning där värme var en prioriterad fråga

Mitsubishi Electric MIO MÖBLER, UPPSALA

När möbelvaruhuset Mio Möbler valde att expandera i Uppsala var uppvärmningen av den nya lokalen en prioriterad fråga. Mio eftersökte ett värmepumpsystem med hög driftsäkerhet och en hög energieffektivitet. En lösning togs fram med två separata värmesystem, ett med luftburen värme/kyla via ventilationen och ett traditionellt vattenburet system till fastighetens värmesystem.

Uppvärmning en prioriterad fråga

En stor anledning till att Mitsubishis Electric produkter blev valda var för den unika Zubadan-tekniken, med vilken det går att leverera en konstant bibehållen värmeeffekt ner till -15°C och ha en säkerhetsställd drift ända ner till -28 °C utetemperatur.

MIO MÖBLER, UPPSALA 2

Flexibel värmepump

Luftbehandlingsaggregatet betjänas av tre stycken av Mitsubishi Electrics <a href="http://mitsubishielectric.se/produkt/zubadan-inverter-puhz-shw/">Zubadan utomhusdelar PUHZ-SHW230</a> med <a href="http://mitsubishielectric.se/produkt/ventilationsinterface-pac-if-013/">ventilationsinterface PAC-IF 013</a> och ett dx kombi-batteri. System lösningen är väldigt flexibel i och med att det går att använda luftbehandlingsaggregatets inbyggda styrning för att sekvens styra utomhusdelarna via en 0-10V-signal. Tack vare systemuppbyggnaden med flera värmepumpar och inverterstyrda kompressorer och Mitsubishi Electrics unika kapacitetsreglering erbjuds en mycket exakt temperaturreglering.

MIO MÖBLER, UPPSALA 3

Utefter behovet av värme

Fastighetens vattenburna värmesystem värms via tre stycken värmepumpar av modell PUHZ-SHW230. I detta fall så användes Mitsubishi Electrics vatteninterface PAC-IF032. Värmepumparna styrs av ett överordnat styrsystem som Öhmangruppen tagit fram. Värmebehovet regleras med en analog signal utifrån fastighetens aktuella behov.

MIO MÖBLER, UPPSALA 4

<div class="module"> <div class="inner content"> <div class="the-content"> Totalentreprenör och projektör för samtliga installationer är utfört av Ömangruppen projekt AB. Ömangruppen är ett heltäckande installationsföretag med säte i Växjö. </div> </div> </div>

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden