Mitsubishi Electric logo


MOOD Stockholm: God komfort på ett energieffektivt sätt

MoodStockholm-creative-commons

Häng med så får du veta hur Christer Forsblad, energisamordnare på AMF Fastigheter och energikonsulten Johan Jergelin resonerade när de valde Mitsubishi Electrics systemlösning till Mood-gallerian.

Uppdraget bestod i att effektivisera energianvändningen och skapa det perfekta inomhusklimatet oavsett om det är vinter eller sommar på en yta av 40 000 kvadratmeter. Mood Stockholm är en modern mötesplats med attraktiva butiker, inbjudande caféer och restauranger mitt i Stockholm. AMF Fastigheter arbetar aktivt med att skapa energieffektiva lösningar för sina fastigheter utan att kompromissa med komforten.

Vi träffade Christer Forsblad på AMF Fastigheter och bad honom berätta om projektet.

Hej Christer! Hur kom projektet till?

– Vi gav Johan Jergelin på Engi AB uppdrag att gå in i vår fastighet med öppna ögon för att hitta nya vägar till energieffektivisering. Det var det bästa vi kunde ha gjort,  för när han väl började se över våra behov hittade han energilaster som kunde samverka på ställen vi inte hade räknat med. Johan är både kreativ, superengagerad och smidig att arbeta med, säger Christer Forsblad.

AMF Fastigheter valde att installera en Baslast-värmepumpsanläggning med 3 stycken Mitsubishi Electric CRHV P600 (inverterstyrda vätske-vattenvärmepumpar) som återvinner energi från avlopp- och kylsystemet samtidigt som de levererar värme, markvärme och varmvatten.

Värmepumpar_Mood

Vad var det som gjorde att ni valde kylmaskin/värmepump från Mitsubishi Electric?

– Stabilitet och driftsäkerhet är en viktig förutsättning för oss. En annan avgörande faktor är att dessa värmepumpar är lättstyrda från ett överordnat styrsystem vilket är A och O när du i en fastighet skall balansera fastigheten kyl och värmebehov. Du kan säga till värmepumparna vilken frekvens de skall arbeta med vid ett givet driftläge.

Berätta, hur är systemet uppbyggt?

– Idag kyler vi ventilation och kylbafflar i alla fyra huskropparna, vi tar till vara på överskottsvärme från restaurangkyla och använder avloppsvärmeväxlare för att ta till vara på energi från spillvattnet. Som en bonus ser vi en rejäl besparing på energianvändningen för produktion av värme, markvärme och varmvatten. Hela systemet styrs med ett väl genomtänkt styrsystem.

CRHV

– När kylbehovet är större än värmebehovet används markvärmen som en ”kylmedelkylare” eller värmedump. Med denna lösning elimineras onödiga effekttoppar  av inköpt fjärrkyla. Vi valde att använda markvärme som värmedump då en kylmedelkylarlösning skulle blivit allt för omfattande. Det känns bra som fastighetsägare att kunna säkerställa isfria markytor utanför gallerian och samtidigt erbjuda rätt klimat inomhus en sen fredagseftermiddag mitt i vintern då våra restauranger och caféer är välfyllda mötesplatser.

Driftfall

Anläggningen har varit i drift drygt ett och ett halvt år nu, kan du ge några siffror på energibesparingen?

– Vi ser idag 57 procent minskning av köpt energi för kyla och 30 procent minskad köpt energi för värme. Vi hade som mål en energibesparing på 1,25 GWh/år för kyla och 1,35 GWh/år för värme och en ökad elförbrukning på motsvarande 0,4 GWh/år. Erfarenheten visar att anläggningen presterat bättre än så. Målsättningen när vi gick in i projektet var 3,6 års återbetalningstid. Med det resultat vi ser hittills från anläggningen kommer anläggningen vara återbetald betydligt tidigare, avslutar Christer Forsblad, energisamordnare AMF Fastigheter.

Fakta om projektet

Fastighetsägare: AMF Fastigheter 

Systemintegratör: Engi AB 

Fastighet: Mood-gallerian, byggd 2012.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden