Energibesparing och komfort i fokus till modern fastighet

Mitsubishi Electric PARK 49, GÖTEBORG
Precis bredvid fotbollsarenan Gamla Ullevi i Göteborg reser sig det nybyggda huset Park49. Det har en säregen arkitektur som inspirerats av ett marint tema. På den lägre fasaden finns metallskenor som pryder fasaden och kan liknas med vågor. Från Gamla Ullevis ena långsida kan du stå och titta upp mot den högre fasadens 10 våningar. Ur det perspektivet ser det nästan ut som ett fartyg som skär genom de svallande vågorna.

10 000 kvm

Under 2016 har hyresgäster börjat flytta in i fastigheten som stod klar vid årsskiftet 2015-2016 och består av två huskroppar på ca 10 000 kvm. Det är entreprenören Skanska Bygg som tillsammans med GICON Installationsledning AB har skapat och samordnat uppbyggnaden av alla system.

Ventilationsinterface

Målsättningen med fastigheten har både varit att skapa ett bra inomhusklimat men också en miljövänlig fastighet som är energisnål och där av även ekonomisk. Tekniken Skanska och Gicon valde för att tillgodose hela husets kylbehov och ventilationens värmebehov föll på Mitsubishi Electrics värmepumpar med tillhörande ventilationsinterface.

Styrs efter behov

I det här fallet har man valt att köra ett luftburet kylsystem i hela huset där lösningen är att ventilationsaggregaten förses med kyla via kombinerade kyl- och värme batterier som drivs av värmepumpar, typ ”Mitsubishi Power Inverter”. Varje ventilationsaggregat har fyra stycken värmepumpar som jobbar i en optimerad styrsekvens. Innebörden är att kylan kan distribueras genom ett toppmodernt behov-styrt system för att tillföra kylan exakt där den behövs. Värme- och kylenergin som värmepumparna producerar flyttas via direktexpansionsledningar in till kyl- värme batterierna.

Energi ifrån utomhusluften

Med enklare ord betyder det i princip att de fyra ventilationsinterfacen får veta att det finns ett effekt behov och startar då värmepumparna som steglöst varvar upp för att nå önskad tillufts temperatur. Detta genom att ta energi ifrån luften utomhus och flytta den i gasform till kyl-värmebatteriets kyl/värme kretsar där det växlar över energin till ventilationsluften.

Frigjorde takterrasserna

Orsakerna till att man valde detta systemet var dess höga effektivitet och att man kunde bygga in värmepumps enheterna som här står i en avluftskammare med stora galler i markplan på österfasaden. Detta frigjorde båda taksektionerna som nu istället har fantastiska terrasser med utsikt över centrala Göteborg.

Energibesparing och komforttemperatur

Även komforten har högt fokus i denna typ av fastighet. Med hjälp av ett smart system med styrning ner på rums nivå så kan den 15°c varma luften spridas där den behövs och skapa ett inne klimat mellan 22-24°c. Rumstemperatur på 24°c när det är som varmast ute har varit styrande för all dimensionering.

I detta projekt

Ventilationsinterface PAC-IF013

Mitsubishi Electric Interface
Läs mer
Mitsubishi Electric Interface

MelPro Fastighetsavdelning

Har du ett liknade projekt? Kontakta oss på MelPro fastighetsavdelning så hjälper vi dig att hitta rätt lösning efter dina behov.

MelPro
Läs mer
MelPro