Mitsubishi Electric logo


Inte bara nybyggda hus kan vara passivhus

Mitsubishi Electric THORSMANS FASTIGHETER, VÄSTERVIK

Mats Thorsman är fastighetsägaren som sade upp sitt fjärrvärmeabonnemang och sänkte sina driftskostnader till 20% av de ursprungliga. Här är hans berättelse om hur det gick till.

Moderna och funktionella lokaler

Mats Thorsmans bolag äger fastigheter som omfattar runt 15 000 kommersiella kvadratmeter, där samtliga har genomgått en omfattande förvandling för att bli användbara i moderna verksamheter.

– Vi jobbar nästan uteslutande med förädling där vi hittar lokaler som ingen kan använda och gör dem hypermoderna</em>, berättar Mats, som ser det som sitt uppdrag att se till att Västervik har moderna och funktionella lokaler som främjar utveckling och företagsetableringar på orten. – Vi jobbar enbart med kvalitet. Storlek och kvantitet är ointressant.

THORSMANS FASTIGHETER, VÄSTERVIK 2

Sa upp fjärrvärmeabonnemanget

Beståndet består till största delen av kontorslokaler i Västerviks centrum. Som ett led i Thorsmans moderna tänkande lyfte han, enligt uppgift, som första person någonsin i kommunen, telefonluren för att ringa och säga upp fjärrvärmeabonnemanget för en av sina kommersiella fastigheter. Utspelet skapade förvirring hos kraftbolaget som sällan stött på en uppsägning tidigare. Lösningen hittades dock och efter en relativt kort uppsägningstid var Mats och hans fastighet ”fria”.

– Fjärrvärme är, för den som är tekniskt insatt, ett korkat system där det inte finns någon drivkraft att spara energi</em>, slår Mats fast och hänvisar till fjärrvärmeleverantörens monopolställning på orten.

THORSMANS FASTIGHETER, VÄSTERVIK 3

Möjligheten att sänka driftskostnaden

Under de noggranna kalkyler som föregick eliminerandet av fjärrvärmekällan tog man hänsyn till ett behov av kyla för lokalerna och att existerande vattenbaserade radiatorsystem och dess ålder och tillförlitlighet lämnade en del övrigt att önska. Man kom fram till att möjligheten fanns att kunna sänka driftskostnaden till ungefär 20 % av de befintliga nivåerna, vilket för Mats Thorsman var ett minst sagt överväldigande resultat.

– Vi har låtit bygga två stora anläggningar, den ena som går på luft/gas och i en annan huskropp i samma kvarter har vi borrat bergvärme och kör Brinekrets utomhus tillsammans med Mitsubishi Electrics gassystem invändigt.

THORSMANS FASTIGHETER, VÄSTERVIK 4

Välrenommerat varumärke

Det fanns två huvudanledningar till att Mats valde Mitsubishi Electric som leverantör; dels en referensanläggning på Gränsö Slott i närheten, dels att Mitsubishi Electric är ett väl etablerat och internationellt välrenommerat varumärke med lång och god kunskap inom klimatprodukter. Själva installationen av systemen gjordes av Kyl-Bergman i Västervik och har enligt Mats Thorsman gått fint och han understryker samtidigt vikten av att ha en kunnig och lokalt förankrad installatör som kan agera snabbt och smidigt om något problem skulle uppstå.

Mats Thorsman förefaller vara en man som, trots omfattande arbete med installation av stora klimatanläggningar i ett flertal olika huskroppar, är mycket nöjd med både installationsarbete och hur det faktiskt sedan kommit att fungera. På frågan om förväntningarna uppfyllts svarar han:

– Det är så pass nytt än, så jag har inte riktigt kunnat sammanställa. Men det ser ut som att kalkylerna kommer att kunna hålla.

THORSMANS FASTIGHETER, VÄSTERVIK 5

Räknar med energivärden för passivhus

I fastigheten där bergvärme installerats har Mats en särskild och personlig målsättning: trots att huskroppen är från 1950-talet, är energiåtgången med Mitsubishi Electrics anläggning redan så liten att han tänker installera solpaneler under kommande år och räknar då med att komma ner i de energivärden som krävs för passivhus. Det blir i så fall den första icke nybyggda fastigheten i landet som når de nivåerna. Fast det är en annan, mycket spännande historia.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden