MELsmart Utbildning

Mitsubishi Electrics utbildningsprogram är framtaget för att sprida våra samlade erfarenheter och kunskaper om våra produkter och hur de appliceras, används och installeras så väl som servas. Genom att delta i utbildningar hjälper vi varandra att föra kunskapen vidare, en utbildning hos oss ska förse er med god kunskap om våra produkter men kommer även vara ett tillfälle att dela kunskap med kollegor i branschen.

Våra utbildningar

Vårt sortiment är brett och för att täcka utbildningsbehovet på våra produkter och ha möjligheten att ge alla rätt kunskap har utbildningarna delats upp i flera kategorier.

Mitsubishi Electrics utbildningar är uppdelade i tre delar:

1. Säljteknisk utbildning
2. Installationsteknisk utbildning
3. Serviceteknisk Utbildning

Mitsubishi Electric melsmart-training-center

Våra Utbildningsgrupper

Våra produkter riktar sig till många områden, luftvärmepumpar till villor, fastighetsvärmepumpar, kylmaskiner till kontor, multisystem med flera innedelar.
För att kunna ge så mycket kunskap som möjligt på våra utbildningar har vi valt att gruppera våra utbildningar till användningsområden.

Våra utbildningsgrupper är:
• Konsument produkter
• Kommersiella produkter
• Fastighetsanläggningar

Utbildning Konsumentprodukter

Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar med konsumentprodukter. Produkter som luft/luftvärmepumpar, luft/vatten-värmepumpar och bergvärmepumpar är huvudinriktningen på utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och service av anläggningen.

Utbildning Konsumentprodukter
Mitsubishi Electric Large Hydrobox miljöbild

Utbildning Kommersiella produkter

Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar med kommersiella produkter i mindre till medelstora applikationer. Produkter som luft/luft-aggregat för kyla och värme, med en eller flera innedelar, luft/vattenaggregat för kyla och värme är huvudinriktningen på utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och service av anläggningen.

Utbildning Kommersiella produkter
Mitsubishi Electric Chiller-EAHV

Utbildning Fastighetsanläggningar

Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar med kommersiella produkter i medelstora till stora applikationer men en eller flera produkter sammankopplade. Produkter som luft/vatten-aggregat för kyla och värme är huvudinriktningen för utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och service av anläggningen.

Utbildning Fastighetsanläggningar

Kontakt

För övriga frågor angående utbildning kontakta utbildningsansvarig Viktor Grudeborn

Kontakta utbildningsansvarig