Mitsubishi Electric logo


COOLSIDE-ROW-DF-DX-25-40 + LKD

Rackaggregat ("in-row") för anslutning till köldbärarsystem med reservkylsystem med direktexpansion för anslutning till separat luftkyld kondensor.

COOLSIDE-ROW-DF-DX-25-40 är en serie "in-row"-kylaggregat för kylning av serverrack i serverhallar med varma och kalla "gångar / korridorer". Aggregaten installeras inomhus i det utrymme de ska betjäna, vid sidan av eller mellan serverracken och ansluts till ett köldbärarsystem. Dessutom ansluts en separat luftkyld kondensor (LKD) till varje rackaggregat. De har alltid kylfunktion och reservkylfunktion, samt i förekommande fall även befuktningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion. Kylfunktionen består av en värmeväxlare (kylbatteri) monterad i aggregatets luftström och en styrventil i köldbärarsystemet. Reservkylfunktionen består av ett köldmediesystem med köldmedium R410A, elektronisk expansionsventil, värmeväxlare (förångare) monterad i aggregatets luftström, kompressor med inverterstyrt steglöst variabelt varvtal samt en separat utomhusplacerad luftkyld värmeväxlare (kondensor). Luften i serverhallens varma "gång / korridor" passerar genom och kyls ner av aggregaten, innan luften blåses ut i serverhallens kalla "gång / korridor".

Flexibilitet, pålitlighet och hög prestandanivå är kännetecken för aggregaten, de anpassar sig enkelt till olika kylbehov och driftförhållanden tack vare mikroprocessorernas exakta styrning mot önskad rumstemperatur. Den höga prestandanivån, både vid fulleffekt och vid dellast, uppnås tack vare aggregatens noggranna design. COOLSIDE-ROW-DF-DX-25-40 + LKD används i många helt olika applikationer, utan några kompromisser. I stort sett behöver endast köldbärarrör, köldmedierör och elkraftmatning anslutas vid installationen på plats, innan aggregatet startas upp.

Nyckelspecifikationer

Produktapplikation
IT-kylning

Detaljerad specifikation

Applikation

Aggregattyp
Rackaggregat för anslutning till köldbärarsystem (KB) med reservkylsystem (DX) med separat luftkyld kondensor
Produktapplikation
IT-kylning
Fabrikat
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Varumärke
RC

Effektområde

Total kyleffekt från
7 kW
Total kyleffekt till
51 kW
Sensibel kyleffekt från
7 kW
Sensibel kyleffekt till
48 kW
Antal storlekar
2

Arbetsområde

Ingående lufttemperatur min.
18 °C
Ingående lufttemperatur max.
40 °C
Utetemperatur min.
-45 °C
Utetemperatur max.
45 °C
Ingående köldbärartemperatur min.
6 °C
Ingående köldbärartemperatur max.
25 °C
Ingående relativ luftfuktighet min.
20 %
Ingående relativ luftfuktighet max.
60 %

Utrustning

Kondensor
Mikrokanal, Kopparrör med aluminiumlameller
Förångare
Kopparrör med aluminiumlameller
Kylbatteri
Kopparrör med aluminiumlameller
Kompressor
Rotations-/scrollkompressor
Kompressorstyrning
Variabelt varvtal
Utrustning på luftsidan
Variabelt luftflöde
Expansionsventil
Elektronisk
Köldmedium
R410A
Utrustning
Enclosure, Inbyggd redundans

Ljudtryck

Ljudtrycksnivå från
54 dB(A)
Ljudtrycksnivå till
60 dB(A)

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden