Mitsubishi Electric logo


i-NEXT-FC-DW-012-022 + MEDR

Vätskekylt klimataggregat med direktexpansion och frikylningsfunktion för anslutning till separat kylmedelkylare

i-NEXT-FC-DW-012-022 är en serie klimataggregat för i första hand kylning av datorhallar, serverrum och andra typer av teknikrum. Aggregaten installeras inomhus i de utrymmen de ska betjäna och ansluts till en separat utomhusplacerad kylmedelkylare, typ MEDR. De har alltid kylfunktion med direktexpansion (och frikylningsfunktion när driften så tillåter) samt i förekommande fall även befuktningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion. Kylfunktionen består av ett köldmediesystem med köldmedium R410A, elektronisk expansionsventil, värmeväxlare (förångare) monterad i aggregatets luftström, kompressor med inverterstyrt steglöst variabelt varvtal samt en plattvärmeväxlare mot kylmedelsidan (kondensor). Frikylningsfunktionen består av ett frikylningsbatteri (som är anslutet till kylmedelkretsen) monterat i aggregatets luftström före köldmediesystemets värmeväxlare (förångare). Vid låg utetemperatur (i relation till inställt börvärde för rumstemperaturen) ställs kylmedeltemperaturens börvärde om till ett så lågt värde att kylmedlet (som i detta fall fungerar som köldbärare) kan ta upp värmen från rummet via frikylningsbatteriet.

Flexibilitet, pålitlighet och hög prestandanivå är kännetecken för aggregaten, de anpassar sig enkelt till olika kylbehov och driftförhållanden tack vare mikroprocessorernas exakta styrning mot önskad rumstemperatur. Den höga prestandanivån, både vid fulleffekt och vid dellast, uppnås tack vare frikylningsfunktionen, invertertekniken och aggregatens noggranna design. i-NEXT-FC-DW-012-022 används i många helt olika applikationer, utan några kompromisser. I stort sett behöver endast kylmedelrör och elkraftmatning anslutas vid installationen på plats, innan aggregatet startas upp.

Nyckelspecifikationer

Produktapplikation
IT-kylning

Detaljerad specifikation

Applikation

Aggregattyp
Vätskekylda DX-klimataggregat med frikylningsfunktion för anslutning till separat kylmedelkylare
Produktapplikation
IT-kylning
Fabrikat
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Varumärke
RC

Effektområde

Total kyleffekt från
11 kW
Total kyleffekt till
25 kW
Sensibel kyleffekt från
11 kW
Sensibel kyleffekt till
25 kW
Antal storlekar
3

Arbetsområde

Ingående lufttemperatur min.
18 °C
Ingående lufttemperatur max.
40 °C
Utetemperatur min.
-15 °C
Ingående relativ luftfuktighet min.
20 %
Ingående relativ luftfuktighet max.
60 %
Utgående kylmedeltemperatur min.
25 °C
Utgående kylmedeltemperatur max.
55 °C

Utrustning

Kondensor
Plattvärmeväxlare
Förångare
Kopparrör med aluminiumlameller
Kompressor
Rotations-/scrollkompressor
Kompressorstyrning
Variabelt varvtal
Utrustning på luftsidan
Direktdriven/-na EC-fläkt/-ar, Variabelt luftflöde
Expansionsventil
Elektronisk
Köldmedium
R410A
Utrustning
Neråtblåsande, Uppåtblåsande

Ljudtryck

Ljudtrycksnivå från
47 dB(A)
Ljudtrycksnivå till
53 dB(A)

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden