Mitsubishi Electric logo


t-NEXT-DX-007-026 + MEGR

Klimataggregat med direktexpansion för anslutning till separat luftkyld kondensor

t-NEXT-DX-007-026 är en serie klimataggregat för i första hand kylning av datorhallar, serverrum och andra typer av teknikrum. Aggregaten installeras inomhus i de utrymmen de ska betjäna och ansluts till utomhusplacerade luftkylda kondensorer, typ MEGR. De har alltid kylfunktion, samt i förekommande fall även befuktningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion. Kylfunktionen består av ett köldmediesystem med köldmedium R410A, bestående av elektronisk expansionsventil, värmeväxlare (förångare) monterad i aggregatets luftström, kompressor samt en separat utomhusplacerad luftkyld värmeväxlare (kondensor).

Flexibilitet, pålitlighet och hög prestandanivå är kännetecken för aggregaten, de anpassar sig enkelt till olika kylbehov och driftförhållanden tack vare mikroprocessorernas exakta styrning mot önskad rumstemperatur. Den höga prestandanivån, både vid fulleffekt och vid dellast, uppnås tack vare aggregatens noggranna design. t-NEXT-DX-007-026 används i många helt olika applikationer, utan några kompromisser. I stort sett behöver endast köldmedierör och elkraftmatning anslutas vid installationen på plats, innan aggregatet fylls upp med köldmedium och startas upp.

Nyckelspecifikationer

Produktapplikation
IT-kylning

Detaljerad specifikation

Applikation

Aggregattyp
Luftkylda DX-klimataggregat för anslutning till separat luftkyld kondensor
Produktapplikation
IT-kylning
Fabrikat
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Varumärke
RC

Effektområde

Total kyleffekt från
6 kW
Total kyleffekt till
27 kW
Sensibel kyleffekt från
5 kW
Sensibel kyleffekt till
22 kW
Antal storlekar
8

Arbetsområde

Ingående lufttemperatur min.
15 °C
Ingående lufttemperatur max.
40 °C
Utetemperatur min.
-40 °C
Utetemperatur max.
50 °C
Ingående relativ luftfuktighet min.
20 %
Ingående relativ luftfuktighet max.
60 %

Utrustning

Kondensor
Mikrokanal, Kopparrör med aluminiumlameller
Förångare
Kopparrör med aluminiumlameller
Kompressor
Rotations-/scrollkompressor
Kompressorstyrning
Fast varvtal
Utrustning på luftsidan
Direktdriven/-na EC-fläkt/-ar, Semivariabelt luftflöde
Expansionsventil
Elektronisk
Köldmedium
R410A
Utrustning
Neråtblåsande, Uppåtblåsande

Ljudtryck

Ljudtrycksnivå från
43 dB(A)
Ljudtrycksnivå till
59 dB(A)

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden