Mitsubishi Electric logo


x-MEXT-f-G02-DX-DF-035-098 + MEGR

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem med reservkylsystem med direktexpansion för anslutning till separat luftkyld kondensor.

x-MEXT-f-G02-DX-DF-035–098 är en serie klimataggregat för i första hand kylning av datorhallar, serverrum och andra typer av teknikrum. Aggregaten installeras inomhus i de utrymmen de ska betjäna och ansluts till ett köldbärarsystem samt ansluts till utomhusplacerade luftkylda kondensorer, typ MEGR. De har alltid kylfunktion och reservkylfunktion, samt i förekommande fall även befuktningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion. Kylfunktionen består av en värmeväxlare (kylbatteri) monterad i aggregatets luftström och en styrventil i ett köldbärarsystem. Reservkylfunktionen består av ett köldmediesystem med köldmedium R410A, med elektronisk expansionsventil, värmeväxlare (förångare) monterad i aggregatets luftström, kompressor samt en separat utomhusplacerad luftkyld värmeväxlare (kondensor).

Flexibilitet, pålitlighet och hög prestandanivå är kännetecken för aggregaten, de anpassar sig enkelt till olika kylbehov och driftförhållanden tack vare mikroprocessorernas exakta styrning mot önskad rumstemperatur. Den höga prestandanivån, både vid fulleffekt och vid dellast, uppnås tack vare aggregatens noggranna design. x-MEXT-f-G02-DX-DF-035–098 används i många helt olika applikationer, utan några kompromisser. I stort sett behöver endast köldbärarrör, köldmedierör och elkraftmatning anslutas vid installationen på plats, innan aggregatet startas upp.

Nyckelspecifikationer

Produktapplikation
IT-kylning

Detaljerad specifikation

Applikation

Aggregattyp
Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem (KB) med reservkylsystem (DX) för anslutning till separat luftkyld kondensor
Produktapplikation
IT-kylning
Fabrikat
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Varumärke
Mitsubishi Electric

Effektområde

Total kyleffekt från
31 kW
Total kyleffekt till
91 kW
Sensibel kyleffekt från
26 kW
Sensibel kyleffekt till
73 kW
Antal storlekar
12

Arbetsområde

Ingående lufttemperatur min.
20 °C
Ingående lufttemperatur max.
40 °C
Utetemperatur min.
-40 °C
Utetemperatur max.
50 °C
Ingående köldbärartemperatur min.
6 °C
Ingående köldbärartemperatur max.
25 °C
Ingående relativ luftfuktighet min.
20 %
Ingående relativ luftfuktighet max.
60 %

Utrustning

Förångare
Mikrokanal, Kopparrör med aluminiumlameller
Kylbatteri
Kopparrör med aluminiumlameller
Kompressor
Scroll
Kompressorstyrning
Fast varvtal
Utrustning på luftsidan
Direktdriven/-na EC-fläkt/-ar, Variabelt luftflöde
Expansionsventil
Elektronisk
Köldmedium
R410A
Utrustning
Neråtblåsande, Uppåtblåsande, Aktiv redundans (tillval)

Ljudtryck

Ljudtrycksnivå från
40 dB(A)
Ljudtrycksnivå till
64 dB(A)

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden