Mitsubishi Electric logo


TECS-FC-G05-Y-K-0211-1204

Luftkylda vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion och hög energieffektivitet

TECS-FC-G05-Y-K-0211–1204 är en serie luftkylda vätskekylaggregat med frikylningsfunktion, för kylning av vätskor i en köldbärarkrets. Aggregaten som skall monteras utomhus, har hög energieffektivitet. De har från en till fyra Turbocor-kompressorer, fördelade i en till två av varandra oberoende köldmediekretsar, optimerade för drift med köldmedium R513A, med lågt GWP-värde på 572. Respektive köldmediekrets består av en eller två Turbocor-kompressorer med variabelt varvtal, en luftkyld kondensor med batterier utfört av kopparrör med aluminiumlameller med direktdrivna fläktar av axialtyp med EC-motorer, en elektronisk expansionsventil (som standard) och en krets (av en till två kretsar) i aggregatets gemensamma flödande tubpannevärmeväxlare mot köldbärarsidan (förångaren). Frikylningsbatteriet, som är integrerat (i kondensorbatteriet) är utfört av kopparrör med aluminiumlameller, kyler köldbäraren med utomhusluft, då luften har lägre temperatur än köldbärarens retur.

Flexibilitet, pålitlighet och hög prestandanivå är kännetecken för aggregaten, de anpassar sig enkelt till olika kylbehov och driftförhållanden, tack vare mikroprocessorernas exakta styrning mot önskad köldbärartemperatur. Den höga prestandanivån, både vid fulleffekt och vid dellast, uppnås tack vare aggregatens noggranna design. TECS-FC-G05-Y-K-0211–1204 används i många helt olika applikationer, utan några kompromisser. Alla aggregat levereras med komplett köldmediefyllning och de testas på fabriken innan leverans. Aggregatens Turbocor-kompressorer har oöverträffad energieffektivitet och är utrustade med radiella och axiella magnetlager som ger en fritt svävande rotor, vilket utöver extremt låg startström även eliminerar behovet av olja. Turbocor är de tystaste kompressorerna på marknaden och näst intill vibrationsfria. Om aggregaten beställs med tillvalet "Pumppaket med köldbärarpump", så behöver i stort sett endast köldbärarrör och elkraftmatning anslutas vid installationen på plats.


Nyckelspecifikationer

Produktapplikation
Processkylning

Detaljerad specifikation

Applikation

Aggregattyp
Luftkylda vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylning
Produktapplikation
Processkylning
Tillverkare
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
Varumärke
Climaveneta

Effektområde

Kyleffekter/HT från
299 kW
Kyleffekter/HT till
1627 kW
Antal storlekar
11

Arbetsområde

Utgående köldbärartemperatur från
5 °C
Utgående köldbärartemperatur till
20 °C
Ingående lufttemperatur från
-25 °C
Ingående lufttemperatur till
40 °C

Utrustning

Förångare
Tubpannevärmeväxlare
Kompressor
Turbocor
Kompressorstyrning
Variabelt varvtal
Kondensor
Kopparrör med aluminiumlameller
Frikylningsbatteri
Kopparrör med aluminiumlameller
Kondensorfläkt
Axial EC-motor
Expansionsventil
Elektronisk
Köldmedium
R513A

Ljudtryck

Standard ljudtrycksnivå från
56 dB(A)
Standard ljudtrycksnivå till
65 dB(A)

Energieffektivitet

Energieffektivitet SEPR | HT/+7°C från
6.23
Energieffektivitet SEPR | HT/+7°C till
6.62

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden