Mitsubishi Electric logo


Trygghetsförsäkring upp till 10 år för juridisk person!

Mitsubishi Electric trygghetsförsäkring_företag

Mitsubishi Electric kan nu erbjuda en försäkring som innebär trygghet i upp till 10 år. Försäkringen gäller för juridisk person och förutsättningen för att försäkringen skall gälla är att kyl-/värmepumpsanläggningen har ett årligt serviceavtal som fullföljs.

Om försäkringen

När du som juridisk person köper en kyl-/värmepumpsanläggning lämnar vi 2 års garanti/ansvar för fel. För att du skall få en extra trygghet kan du teckna försäkring efter de första två åren till totalt 10 år. I samband med installationen kan du direkt teckna till ytterligare 3 år. När det har gått 5 år kommer du sedan att få en möjlighet till årlig förnyelse upp till hela 10 år. Försäkringen gäller för juridisk person och förutsättningen för att försäkringen skall gälla är att kyl-/ värmepumpsanläggningen har ett årligt serviceavtal som fullföljs. Registreringen utförs av återförsäljaren/installationsfirman inom 3 månader räknat från slutbesiktningen av installationen. När registreringen är gjord skickas ett försäkringsbrev från Arctic. Där framgår försäkringsperiod och villkor.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för juridisk person.

Villkor

Försäkringen gäller vid maskinskada och ersätter den självrisk och det åldersavdrag som fastighetsförsäkringen gör avdrag för vid en skada på kyl-/värmepumpsanläggningen. Om reparationskostnaden inte överstiger självrisken hos fastighetsförsäkringen ersätter trygghetsförsäkringen hela beloppet med en självrisk om 1000 kr. För mer information se villkoret på https://www.arctic.se/kvi

Serviceavtal

En förutsättning för att försäkringen skall gälla är att kyl-/ värmepumpsanläggningen har ett årligt serviceavtal som fullföljs.

Registrering

Utförs av återförsäljaren/installationsfirman inom 3 månader räknat från slutbesiktningen av installationen.

Bekräftelse

När registreringen är gjord skickas ett försäkringsbrev från Arctic. Där framgår försäkringsperiod och villkor.

Åtgärder vid skada

Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till fastighetsförsäkringsbolaget för skadereglering. Därefter skall skadan omgående anmälas till Arctic Seals AB, Box 5082, 121 16 Johanneshov, telefon 08-746 05 60, e-post: kundtjanst@arctic.se, dock senast 6 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Kopia av försäkringsbeviset, servicerapport, reparatörsrapport, reparatörsfaktura och ev. skaderegleringsbeslut ska bifogas skadeanmälan.

Tillsynsmyndighet

Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn.

Frågor

Har du frågor kring installationen så ska du kontakta din installatör. Har du frågor kring försäkringen vänd dig till Arctic. Telefonnummer: 08-746 05 60 E-post: kundtjanst@arctic.se

KVI-10års FÖRSÄKRINGSBLAD

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden