Villa med självdrag installerade Miniventilation

Mitsubishi Electric VILLA, SOLLENTUNA
Familjen Meshkins i Sollentuna har en villa på 150 kvadratmeter med självdragsventilation. Då denna ventilation dels släpper in kall luft vintertid men också ofiltrerad luft ville familjen förbättra ventilationen och därmed luftkvalitén i hemmet.

Två hål i väggen

Valet föll på Miniventilation från Mitsubishi Electric som både ger värmeåtervinning men framförallt filtrerar tilluften. Då ventilationen skulle placeras i en öppen miljö med anslutande kök och vardagsrum föll valet på den större modellen VL-100 som kan ta en yta på upp till 80 m². Skillnaden vid installation mellan den större och den mindre VL-50 är att det krävs två hål genom väggen.

Lite händig? – Montera själv

Installationen är relativ enkel om du är lite händig. Du mäter ut vart mittpunkten är där du vill placera den på väggen och fäster sedan monteringsplattan. Sedan mäter du ut mittpunkten för respektive hål genom väggen och borrar därefter.

Två diskreta väderkåpor

När du borrat hålen genom väggen, då trär du på rörmonteringsplåt på respektive medföljande rör som du sedan för genom väggen och fäster på insidan och isolerar runt om med tillhörande tejp. Väl på utsidan sågas rören av till lämplig längd, 3,5 cm från väggen. Medföljande rör är passar till väggar upp till 30 cm tjocklek, det följer även med förlängningsrör. Avslutningsvis monteras fästplatta på rören för väderkåpa samt väderkåpan.

Vädra med stängda fönster

Nu kan familjen vädra med stängda fönster och få in filtrerad frisk luft. Miniventilationen sätts på med ett enkelt drag i snöret för 100% drift, två drag för 50% drift och ett tredje drag för att stänga av.

Patenterad värmeväxlare

Miniventilation vädrar effektivt och ger samtidigt tillbaka upp till 80% av värmen till huset tack vare den patenterade värmeväxlaren, till skillnad från ett eller flera öppna fönster där värmeförlusten blir enormt stor, speciellt i höst- och vintertid.

Gör det själv!

Miniventilation kan du installera själv. I denna filmen visar vi hur du steg-för-steg gör för att installera den större modellen VL-100.

Så installerar du Miniventilation

I detta projekt

Miniventilation 100

Mitsubishi Electric Miniventilation VL-100
Läs mer
Mitsubishi Electric Miniventilation VL-100