Mitsubishi Electric logo


Plasma Quad Plus, vårt mest avancerade filter

Bättre inomhusluft på köpet

Vill du ha en renare, fräschare och hälsosammare inomhusmiljö?

Hjärtat i vårt mest avancerade luftreningssystem är filtret Plasma Quad Plus som vi använder i våra premiummodeller Hero respektive Sumo. Att beskriva Plasma Quad Plus som bara ett vanligt filter är förresten inte riktigt rätt. Det är lika tokigt som att jämställa en Ferrari med en Fiat. Plasma Quad Plus har så mycket mer avancerade funktioner än vanliga filter.

I nästan tio år har nämligen våra ingenjörer jobbat med att utveckla och optimera tekniken som gör att våra luft-luftvärmepumpar inte bara värmer och kyler ditt hem, utan också renar luften från damm, pollen och allergener på ett högeffektivt sätt. Ja till och med bakterier och virus fångas upp av Plasma Quad Plus.

Innovativ teknik renar inomhusluften

Plasma Quad Plus filtrerar luften som passerar inomhusdelen med hjälp av elektrostatisk laddning som bryter ner eller neutraliserar partiklar som passerar genom filtret, exempelvis bakterier, virus, allergener och mögelsporer. Enheten filtrerar även bort PM 2,5-partiklar (som är upp till 30 gånger tunnare än ett hårstrå) och damm. Med Plasma Quad tar luftvärmepumpen bort 94-99 procent av oönskade, luftburna partiklar.

Plasmafiltret är också luktnedbrytande. Plasma Deodorizing Filter tar bort alla obehagliga lukter, exempelvis tobak och mögel. Keramiska filter med nyutvecklad teknik som heter nano-hole mangankatalysator, fångar upp giftiga gaser (till exempel formaldehyd) och odörer. Fria radikaler innehållande ozon bryter ner gaserna till ofarliga molekyler. Tester visar att vårt Plasma Deodorizing Filter är väldigt effektivt för att bekämpa de vanligaste förekommande odörerna. På en halvtimme har filtret reducerat lukten med 90 procent.

Oberoende laboratorier har testat Plasma Quad Plus

Vi visste att vår teknik för luftrening var något extra, men vi ville även att oberoende laboratorier skulle bekräfta det. Testerna visar att Plasma Quad Plus kan eliminera:

99 % av bakterierna på 162 minuter i ett utrymme på 25 m 3  .

99 % av virusen på 72 minuter i ett utrymme på 25 m 3  inklusive SARS-CoV-2 som orsakar covid19.

99 % av mögelsporer på 135 minuter på ett utrymme på 25 m 3  .

98 % av katthår/mjäll från pälsen och pollen.

99 % av PM2,5 (diameter mindre än 2,5 mikrometer) på 145 minuter i ett utrymme på 28 m 3  .

99,7 % av damm och kvalster.

I Plasma Quad-reningen ingår också ett deodoriserande filter för att garantera frisk luft fri från dålig lukt.

Källor: Virus: Virus Research Center, Clinical Research Division, Sendai Medical Center, National Hospital Organization. Testrapport nr 28-002. | Bakterier: Kitasato Research Center for Environmental Science, Japan. KRCES – ekologiskt. Testrapport nr 20126_0118. | Allergener: Institute of Tokyo Environmental Allergy, ITEA Inc. Testrapport nr T1606028 | Formar: Japan Food Research Laboratories testrapport nr 16069353001-0201

Vad är PM 2,5 nu igen?

PM är en förkortning av Particulate Matter och med det menar man mikroskopiskt små partiklar som finns i luften. 2,5 betyder att de har en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre. Det är ungefär 30 gånger tunnare än ett hårstrå och därför är partiklarna osynliga för blotta ögat. Men att vi inte kan se dem betyder inte att de är harmlösa. Partiklarna kan nämligen innehålla skadliga ämnen som sot, damm och kemikalier. Studier har visat att de har tydligt negativa effekter på hälsan – både på kort och lång sikt.

PM 2,5 kommer främst från förbränning av fossila bränslen, industrier, fordonstrafik och vissa naturkällor. På grund av den pyttelilla storleken kan partiklarna tränga in i lungor och blodomlopp och orsaka hälsoproblem som astma, hjärt- och lungsjukdomar och ökad dödlighet. Filtren i din luft-luftvärmepump kan fånga upp PM 2,5 så att de inte cirkulerar i inomhusluften i lika stor omfattning.

Så här fungerar Plasma Quad Plus

4 x filter = Plasma Quad Plus

Plasma Quad Plus-reningen fungerar som en elektrostatisk gardin som hjälper till att fånga och neutralisera även de mikroskopiskt små partiklarna som finns i luften.

En kombination av olika tekniker gör Plasma Quad Plus så effektivt. Plasman ger en joniserad miljö och den fyrdubbla filtreringen, som består av ett förfilter, en plasmajonisator, ett elektrostatiskt filter och ett deodoriserande filter, bildar tillsammans en supereffektiv luftreningsenhet.

Häng med steg för steg så ska du få se hur det fungerar!

Steg 1

Först inleds en process för att generera så kallad joniserad plasma som frigör OH-joner (hydroxidjoner, det vill säga negativt laddade joner bestående av en syreatom och en väteatom). De fäster sig på bakterier och virus och bryter ner deras skyddande membran och förstör dem. Samtidigt genereras OH+ joner. Damm och PM 2,5-partiklar får en positiv elektrostatisk laddning.

Effekten blir att...

  • ...bakterier och virus inaktiveras.
  • ...damm och PM2,5-partiklar agglomereras (klumpas ihop).
  • ...de agglomerade partiklarna fångas upp av filterna i luftrenaren.

Steg 2

Samtidigt genererar det elektrostatiska filtret ett negativt laddat magnetfält i filternätet där de minsta positivt laddade partiklarna (PM 2,5) fastnar. I slutet av processen avlägsnar ett luktfilter till sist luftburna luktande nanomolekyler.

Resultatet blir en renare, friskare och odörfri luft!

Resultatet

Alla flyktiga organiska föreningar (VOC) som passerar genom joniseringsfiltret elimineras och den totala effekten är en betydande minskning av ohälsosamma partiklar inomhusluften. Det gör att du får:

• en förbättrad luftkvalitet inomhus

• minskade risker för hälsoproblem förknippade med exponering av VOC inklusive PM 2,5

• en hälsosammare inomhusmiljö.

Ta hand om din luftvärmepump genom regelbunden rengöring

Att hålla din luft-luftvärmepump i toppskick är inte så krångligt. Det krävs egentligen bara lite regelbunden rengöring.

Skötselråd:

Dammsug filtret var tredje månad. När filtret inte längre går att rengöra genom dammsugning, blötlägg filtret tillsammans med dess plastram i ljummet vatten i femton minuter och skölj sedan under rinnande vatten. Låt filtret torka innan det återmonteras. Undvik att torka filtret i direkt solljus.

Så här rengör du filtren i din luft-luftvärmepump

Låt oss presentera: luft-luftvärmepumparna med Plasma Quad Plus

Fyll i formuläret för offert

Du kommer att bli kontaktad av Mitsubishi Electric och våra lokala återförsäljare. Du förbinder dig inte att köpa något eller anlita någon.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden