Mitsubishi Electric logo


Social hållbarhet

Människors lika värde
Special Olympics

Vi vill bidra till ett levande och hållbart samhälle genom teknisk innovation och kreativitet

Ja, så lyder det överliggande mantrat för vårt sociala hållbarhetsarbete. I ett socialt hållbart samhälle har alla samma rättigheter och möjligheter till ett gott liv. För oss på Mitsubishi Electric handlar det om att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare, arbeta för mångfald och inkludering både inom företaget och samhället, produktsäkerhet, rättvisa arbetsvillkor och att övergripande bidra till att stärka mänskliga rättigheter i världen.

Social hållbarhet står i fokus

För att öka objektiviteten och transparensen hos Mitsubishi Electric-koncernens människorättsinitiativ, gick vi med i Responsible Business Alliance (RBA) i februari 2022. RBA är en allians som främjar företagens sociala ansvar i de globala leveranskedjorna.

Vi kommer att stegvis anpassa vår egen verksamhet till bestämmelserna i RBAs Code of Conduct, som ett led i vårt sociala hållbarhetsarbete. Det pågår även ett stort antal andra projekt inom social hållbarhet på Mitsubishi Electric, läs gärna mer om det i länken här nedanför.

Social hållbarhet – globala hemsidan
Special Olympic Sverige, deltagare marcherar förbi på scen.

Ge tillbaka till samhället

Mitsubishi Electric Groups företag runtom i världen utvecklar och deltar i flera filantropiska aktiviteter för att ge tillbaka och främja en hållbar social utveckling i samhället. Vill bidra där vi kan.

Här i Sverige har vi bland annat valt att bli officiell sponsor av Special Olympics verksamhet. Special Olympics är en organisation som arbetar för större inkludering i samhället. Genom sitt arbete ger de barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att idrotta och ha en givande fritid. Som sponsor bidrar vi till att Special Olympics Sverige kan fortsätta arbetet med att få fler personer i rörelse. Det är ett av de mest meningsfulla sponsorskap vi har upplevt faktiskt.

”Members of Mitsubishi Electric Group will conduct ourselves always with a respect for human rights, will not discriminate based on nationality, race, religion, gender, or any other reason.”

(Ur Mitsubishi Corporate Ethics and Compliance pledge.)

Historia

Allt började med tre leasede ångfartyg...

Läs mer

Karriär

Spela en roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle!

Läs mer

Hållbarhet - miljö

Vi hjälper våra kunder att sänka sin klimatpåverkan.

Läs mer

Social hållbarhet

Ett hållbart samhälle genom teknisk innovation.

Läs mer

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden