Mitsubishi Electric logo


Fältservice för dig som installerar

Avancerad och pålitlig support i varje steg

För att möta dagens energiutmaningar med våra produkter för kommersiella fastigheter krävs ett mer integrerat tänkande från alla som är involverade i design, leverans, installation, idrifttagning och underhåll. Ökande energikostnader, behovet av att minska koldioxidutsläppen och en rad utmanande lagstiftningar driver efterfrågan för ökad energieffektivitet och kontroll i kyl-, värme-, ventilations- samt relaterad teknik som vi använder. Som tillverkare inser vi att endast produktutveckling inte räcker. För att våra produkter ska fungera optimalt har vi utvecklat MELSmart för att säkerställa att våra kunder har möjlighet att maximera energieffektiviteten i byggnaden redan från början.

Felsökning

Vår felsökningsservice kan utföras på nya och befintliga installationer för att identifiera problem och erbjuda lösningar för att säkerställa att systemet arbetar på ett fullt fungerande skick. Våra felsökningstjänster finns tillgängliga för hela vårt sortiment. I samband med felsökning tar våra tekniker hänsyn till följande aspekter:

• Systemdesign, applikation och specifikation
• Standard för installationen
• Utrustningens operativa prestanda
• Nuvarande och historiska felkoder

Igångkörning/Commissioning

Vår igångkörningstjänst riktar sig till både nya och befintliga kunder och målet är att visa hur vi effektivt kan justera in våra system så att installatören kan utföra dessa uppgifter själva i framtiden. Vår igångkörningstjänst är tillgängligt för hela vårt sortiment av klimatprodukter för kommersiella fastigheter. Under igångkörningsprocessen utför våra tekniker följande uppgifter:
• Omfattande inspektion av det installerade systemet för att säkerställa att systemet uppfyller Mitsubishi Electric-specifikationen
• Kontrollerar systemadresser och ger råd om eventuella felaktiga inställningar
• För andra system än kontroller kommer vi att testa funktioner i både kyl- och värmefunktion, där det är tillämpligt och registrera temperaturer, tryck och vattenflöden för systemet
• Övervaka slutförandet av igångkörningsprotokoll som utfärdas av installatören

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden