Mitsubishi Electric logo


Så tar du hand om luft-vattenvärmepumpen

En luft-vattenvärmepump är en klok investering som återbetalar sig fort. För att driften ska bli så ekonomisk och energieffektiv som möjligt, och för att din värmepump ska hålla länge, är det viktigt att den får regelbunden service och underhåll. I den här artikeln har vi samlat våra bästa tips på hur du tar hand om din luft-vattenvärmepump!

Varför är det viktigt att följa de intervaller för service och underhåll som vi rekommenderar? Jo, det är för att din luft-vattenvärmepump ska hålla länge och fungera så effektivt som möjligt. Men det är också viktigt för att du, om det skulle behövas, ska få så bra reklamationsrättigheter som möjligt. Du kan göra enkelt underhåll själv, men mer detaljerad och teknisk service kräver hjälp av en auktoriserad och certifierad installatör.

Vi kan dela upp underhållsarbetet som behövs på din luft-vattenvärmepump i två delar: De saker du regelbundet utför själv och de som en auktoriserad återförsäljare måste ta hand om.

Underhåll av utomhusdelen som du kan göra själv

Underhållet av utomhusdelen består i huvudsak av att se till att det inte ligger löv, dammlager eller annat i vägen som kan blockera luftflödet genom utomhusdelen. Det kan vara bra att göra ett par kontroller under året, till exempel på våren och hösten när det är plusgrader. Bor du vid en trafikerad väg kan det också vara bra att gå över utsidan av utomhusdelen med en fuktig trasa för att rengöra den.

Under vintermånaderna är det, precis som med luft-luftvärmepumpar, viktigt att se till att det inte byggs upp is på eller under utomhusdelen. Att is bildas här kan bero på flera saker, men kontrollera först att vattentemperaturen i ditt system är över 25-30 grader så att avfrostningen fungerar optimalt. Ta bort eventuell is manuellt. Om problemet kvarstår kan det vara bra att ringa en installatör för en grundligare kontroll. Tänk också på att det kan vara bra att borsta av snö som lagt sig uppe på utedelen.

Om du vill minska mängden löv, smuts och snö som samlas ovanpå utomhusdelen kan du montera ett tak eller snö- och vindhuv över utomhusdelen. Du kan alltid fråga din installatör om detta, det finns färdiga snö- och vindhuvar att köpa som passar olika modeller.

Underhåll av inomhusdelen som du kan göra själv

1. Kontrollera trycket på värmesystemet
Intervall: Var sjätte månad eller då och då.

Trycket på värmesystemet bör vara mellan 1,0-2,0 bar. Du kan se trycknivån på inomhusdelens manometer. Om trycket är lågt kan du öka trycket genom att fylla på vatten. Det gör du genom att öppna påfyllningskranen. Stäng när du ser att manometern uppnår rätt tryck.

Att kontrollera trycket är särskilt viktigt efter omstart av systemet.

2. Rengör filtret i din Ecodan
Intervall: En gång i halvåret.

Att rengöra filtret på luft-vattenvärmepumpen är en relativt enkel procedur. Det är viktigt för att undvika magnetiska partiklar, avlagringar och smuts i värmekretsen. Här hittar du hur du ska göra!

Tänk på att det är viktigt att värmepumpen är avstängd, och att du har koll på punkt 1 när du startar upp systemet igen. När du rengör filtret kommer det nämligen luft in i systemet och lite vatten tappas ur vilket kan påverka trycket.

3. Testa säkerhetsventilen
Intervall: En gång om året.

Alla luft-vattenvärmepumpar har en säkerhetsventil kopplad till systemet. Den förhindrar att trycket byggs upp över 2,5-3,0 bar. Kontrollera ventilen en gång om året genom att snabbt öppna den, se till att det kommer ut vatten och stäng den sen igen. Efter en sådan kontroll kan du behöva tillsätta vatten. Se punkt 1: "kontrollera trycket på värmesystemet".

4. Byt batteri om du har trådlös kontroll
Intervall: En gång om året.
Om du har en trådlös kontroll eller rumsgivare till din luft-vattenvärmepump behöver du byta batterierna. Byt batterier en gång om året för att vara på den säkra sidan.

Service av auktoriserad återförsäljare/installatör

Professionell service av luft-vattenvärmepumpen bör göras vartannat eller vart tredje år. Det lönar sig eftersom regelbunden service som sagt kan förlänga livslängden på din värmepump och optimera prestandan. Inte minst ökar det chansen att upptäcka eventuella driftstörningar innan det leder till mer kostsamma fel. Dessutom är det nödvändigt för att garantivillkoren ska gälla.

Det här ingår vanligtvis när det är dags för service av din luft-vattenvärmepump

Under en service kommer din auktoriserade återförsäljare att gå igenom och kontrollera ditt värmesystem noggrant. Det handlar om systemvattnets kvalitet, kontroll av fläktar och cirkulationspumpar ihop med en del andra kontroller som görs för att ta pulsen på din anläggning. 

Vattenkvalitet i systemet
Om vattnet innehåller mycket föroreningar kan det ge sämre effekt på värmeväxlaren och ge upphov till defekta cirkulationspumpar, vilket i sin tur ger sämre verkningsgrad. En del som har bytt ett gammalt system och satt in en värmepump har rör som inte är diffusionstäta. Det innebär att syre tillförs systemet under drift, vilket i sin tur ger en ansamling av orent vatten. En auktoriserad återförsäljare kan upptäcka detta, och sedan med hjälp av kemiska åtgärder förbättra värmepumpens kondition.

Frostgräns på vattnet
Denna kontroll gäller för hydrosplit och monoblocksystem med vatten istället för gas till utomhusenheten. Här kan återförsäljaren ta ett vattenprov och kartlägga vattnets fryspunkt. Om den inte är tillräckligt låg kan man fylla på med glykol (frostskyddsmedel), vilket sänker fryspunkten. Det är särskilt viktigt i vår del av världen där vi har låga temperaturer på vintern. Genom att sänka vattnets fryspunkt undviker man att systemet förstörs vid strömavbrott eller annat driftavbrott.

Kontroll av alla anslutningar
Packningar på cirkulationspumpen kontrolleras och byts ut vid behov. Elanslutningar och vattenanslutningar undersöks så att de sitter ordentligt.

Övriga punkter som också är viktiga under en service

·      Kontroll och eventuell kalibrering av expansionskärlet.

·      Optimering och justering av värmekurvan på värmepumpen.

·      Kontroll av utomhusenheten, 4-vägsventil, fläktmotor och kompressor.

·      Kontroll så att tilläggsvärme/topplast fungerar som det ska.

·      Styrmätningar av värmepumpsystemet.

·      Läckagekontroll och kontroll för att indikera om det finns tillräckligt med köldmedium.

·      Avläsning av eventuella felkoder eller driftlarm som har funnits på systemet.

 

Dags att beställa service?

Med det har vi gått igenom det viktigaste som du ska tänka på! Handen på hjärtat, börjar det bli ett tag sedan senaste servicen på din luft-vattenvärmepump? Då är det dags att kontakta din närmaste återförsäljare/installatör och boka en tid för en genomgång av systemet. Service kan göras året om, men vi brukar rekommendera sommartid så att din luft-vattenvärmepump är i toppskick inför höst och vinter. Här hittar du din närmaste återförsäljare och installatör!

Mer läsning

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden