Mitsubishi Electric logo


Förklaringar

Förklaringar

Aggregatbeteckningar

För att förbättra läsbarheten är aggregatbeteckningarna i vissa fall förenklade. För kompletta beteckningar se aktuell aggregatdokumentation.

Förklaringar Energieffektivitet

Scrolla ner eller klicka på någon av knapparna
Värmepumpar/luftkon.Vätskekylaggregat

Energieffektivitet – Värmepumpar & Luftkonditioneringsaggregat

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat

Energieffektivitet

Angivna energieffektiviteter gäller enligt Ekodesigndirektiv/ErP-direktivet (2009/125/EG) avseende energirelaterade produkter (Energy related Products = ErP) med tillhörande förordningar.

Förordningarna gäller inom angivna effektområden. Aggregat med effekter som faller utanför dessa effektområden omfattas inte av någon förordning, vilket innebär att någon energieffektivitet inte heller kan anges.

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat

Aktuella förordningar:

Förordning (EU) 206/2012 gäller för luftkylda luftkonditioneringsaggregat med upp till 12 kW nominell kyleffekt. Den trädde i kraft 2013-01-01 och skärptes 2014-01-01.

Förordning (EU) 2016/2281 för gäller för luftkylda luftkonditioneringsaggregat med från 12 upp till 2 000 kW nominell kyleffekt. Den trädde i kraft den 2018-01-01 och skärptes den 2021-01-01.

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat med nominell kyleffekt upp till 12 kW:

Krav på deklaration:

Kravet på deklaration av energieffektivitet för luftkylda luftkonditioneringsaggregat gäller enligt aktuell förordning aggregat med upp till 12 kW nominell kyleffekt.

Klassificeringstemperaturerer:

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat med nominell kyleffekt upp till 12 kW klassificeras enligt den aktuella förordningen vid innetillstånd +27°C torr och +19°C våt temperatur och utetemperatur +35°C.

Energieffektivitetsredovisning:

SEER (enligt förordning EU 206_2012) avser genomsnittlig energieffektivitet (kyleffekt/effektbehov) under en hel kylsäsong baserad på i förordningen fastställda drifttider och dellaster.

Energieffektivitetsklass (enligt förordning EU 626_2011) är en energieffektivitetsmärkning baserad på aggregatets SEER-värde. Märkningskravet gäller luftkylda luftkonditioneringsaggregat med nominella kyleffekter på upp till 12 kW.

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat med nominell kyleffekt från 12 upp till 2 000 kW:

Krav på deklaration:

Kravet på deklaration av energieffektivitet för luftkylda luftkonditioneringsaggregat gäller enligt aktuell förordningen aggregat med från 12 upp till 2 000 kW nominell kyleffekt.

Klassificeringstemperaturerer:

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat med nominell kyleffekt från 12 upp till 2 000 kW klassificeras enligt den aktuella förordningen vid innetillstånd +27°C torr och +19°C våt temperatur och utetemperatur +35°C.

Energieffektivitetsredovisning:

ηs,c (enligt förordning (EU) 2016/2281) avser säsongmedelverkningsgraden i % under en hel kylsäsong (säsongens kylbehov/effektbehov) baserad på i förordningen fastställda drifttider och dellaster.

Energieffektivitet Vätskeskylaggregat

Scrolla uppåt eller klicka på knappen om du vill tillbaka till Energieffektivitet/Värmepumpar & Luftkonditioneringsaggregat!

Energieffektivitet – Vätskekylaggregat

Luftkylda vätskekylaggregat för komfort – Låg utgående köldbärartemperatur

Dokumentmärkning:

Dokument ”Produktinformation” för vätskekylaggregat klassificerade för låg utgående köldbärartemperatur har något av ovanstående märken på dokumentets framsida.

Märket med blå text (LT/+7°C) markerar att aggregatet är ett vanligt vätskekylaggregat. Märket med röd text (LT/+7°C) markerar att aggregatet är en reversibel värmepump luft-vatten eller vätska-vatten vars värmeeffekt överstiger 400 kW (gräns för krav på energieffektivitetsdeklaration för värmepumpar luft-vatten och vätska-vatten) och därför i stället deklareras som vätskekylaggregat.

Energieffektivitet

Angivna energieffektiviteter gäller enligt Ekodesigndirektiv/ErP-direktivet (2009/125/EG) avseende energirelaterade produkter (Energy related Products = ErP) med tillhörande förordningar.

Förordningarna gäller inom angivna effektområden. Aggregat med effekter som faller utanför dessa effektområden omfattas inte av någon förordning, vilket innebär att någon energieffektivitet inte heller kan anges.

Vätskekylaggregat för komfort

Aktuell förordning:

Förordning (EU) 2016/2281 gäller för vätskekylaggregat för komfort med upp till 2 000 kW nominell kyleffekt med låg (+7°C) eller medium (+18°C) utgående köldbärartemperatur. Dessa krav trädde i kraft 2018-01-01 och skärptes 2021-01-01.

Luftkylda vätskekylaggregat för komfort – Låg utgående köldbärartemperatur:

Krav på deklaration:

Kravet på deklaration av energieffektivitet för vätskekylaggregat för komfort gäller enligt förordningen aggregat med upp till 2 000 kW nominell kyleffekt. Lägsta tillåtna utgående köldbärartemperatur är +2°C.

Klassificeringstemperaturerer:

Luftkylda vätskekylaggregat för komfort med låg utgående köldbärartemperatur klassificeras enligt den aktuella förordningen vid +12/+7°C köldbärartemperatur och +35°C utetemperatur.

Energieffektivitetsredovisning:

ηs,c (enligt förordning (EU) N. 2016/2281 för vätskekylaggregat för komfort) avser säsongmedelverkningsgraden i % under en kylsäsong (säsongens kylbehov/effektbehov) baserad på i förordningen fastställda drifttider och dellaster.

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden