Mitsubishi Electric logo


designverktyget MELdesign

meldesign-artikel

Hej! Vi på Mitsubishi Electric är stolta att få presentera designverktyget MELdesign. MELdesign som är en ny fristående del av vårt energiberäkningsprogram MELcalc. MELdesign gör det ännu enklare att sätta in Mitsubishi Electrics kommersiella vätska/vatten- och luft/vattenvärmepumpar i ert sammanhang för att skapa en energieffektiv systemlösning utifrån de förutsättningar som gäller för just ert projekt. Med få knapptryckningar erhåller ni ett systemunderlag att använda för vidare diskussion med kund eller andra projektmedlemmar. I systemunderlaget finner ni utöver systembeskrivningen och principskiss även en komponentlista, på såväl Mitsubishi Electrics som på externa produkter. Bifogas gör även principlösningen i CAD-format (DXF), som enkelt kan används för mer precis objektsanpassning. Vår förhoppning är att verktyget kommer att underlätta för er i ert dagliga arbete. En trisslott kommer utgå till de första 30 skapade system gjorda i MELdesign. Max en lott per registrerad användare. Givetvis kommer vi på MELpro fortsättningsvis också finnas tillgängliga för er om ni har frågor gällande våra produkter eller systemlösningar. On ni redan är inloggade på hemsidan hittar ni instruktionen för inloggning och användandet av MELdesign-sidan.<u></u> Vi önskar även att bjuda in till MELdesign-Webinar. Vi kommer till en börja ha tre tillfällen öppna för bokning. Den 10/9, 15/9 samt 17/9. Anmälan sker via MELdesign-sidan. <a href="https://mitsubishielectric.se/meldesign/">https://mitsubishielectric.se/meldesign/</a> Väl mött Mvh MELpro <a href="mailto:melpro@se.mee.com">melpro@se.mee.com</a>

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden