Mitsubishi Electric logo


Det mest ekonomiska sättet att använda din värmepump på

Luft-luftvärmepumpar är en riktigt kostnadseffektiv värmekälla som du säkert känner till. Men visste du att elförbrukningen kan bli lägre och elräkningen ännu billigare beroende på hur du använder din luftvärmepump? Här kommer några tips för att få så låga elkostnader som möjligt!

Jämfört med eluppvärmning är värmepumpar en väldigt bra värmekälla för den som vill sänka energikostnaderna. Speciellt när elpriserna är höga och vintrarna långa finns det mycket pengar att spara. Även om driften av luft-luftvärmepump är energisnål i sig, kan besparingen bli ännu större om du använder din värmepump så klokt som möjligt.

Det kan till exempel handla om att ha pumpen rätt inställd, att du använder luftvärmepumpens sensorer och funktioner och att du rengör din värmepump med jämna mellanrum samt bokar regelbunden service av värmepumpen hos någon av våra auktoriserade installatörer.

Stäng inte av och på luftvärmepumpen

Om du vill sänka elförbrukningen och få en billigare elräkning är det jämn drift som gäller. Som huvudregel bör värmepumpen vara igång hela tiden. Vid risk för åskoväder eller om du är på en längre resa, kan det dock vara motiverat att stänga av luft-luftvärmepumpen.  

Anledningen till att luft-luftvärmepumpen är mest ekonomisk vid kontinuerlig drift är helt enkelt för att den då kan arbeta i en lägre hastighet. Ju lägre hastighet värmepumpen arbetar i, desto mindre ström förbrukar den.

Om du exempelvis stänger av värmepumpen på natten, när du är på jobbet eller i sommarstugan, måste pumpen arbeta hårt för att få upp temperaturen igen, vilket ofta kräver en del el. Det är därför mest ekonomiskt att låta värmepumpen arbeta jämnt och stadigt dygnet runt.

Använd manuellt läge

Visste du att det kan vara en bra idé att undvika automatiskt läge och istället styra temperaturen manuellt? Det beror på att värmepumpen i automatiskt läge kan luras att tro att du vill ha en lägre temperatur om du eldar i öppna spisen en kall vinterkväll, eller högre temperatur om du vädrar en varm sommardag.

Då riskerar driften att bli ojämn och resultatet blir att luft-luftvärmepumpen inte arbetar optimalt sett till elförbrukning. Välj därför önskat driftläge manuellt – antingen värme eller kyla – och ställ in värmepumpen på önskad temperatur. Då vet du säkert att den arbetar effektivt samtidigt som du undviker att elräkningen blir dyrare än nödvändigt.

Smart användning med I-see Sensor

”I-see Sensor” kallas en smart funktion för ekonomisk och målinriktad användning av luft-luftvärmepumpen. Sensorn registrerar och memorerar rummets utformning genom att den kontinuerligt skannar av rummet från sida till sida. Upptäcker sensorn ojämn temperatur kommer värmepumpen att styra värmen eller kylan mot området med temperaturavvikelse, och på så sätt se till att temperaturen alltid hålls jämn i hela rummet.

Sensorn kan också registrera människors närvaro och frånvaro, med möjlighet till automatiskt sparläge när du lämnar rummet. Det ger en betydande strömbesparing över tid.

Våra premiummodeller Hero och Sumo är båda utrustade med denna teknologi.

Så här använder du olika kontrollägen för I-see Sensorn:

Knappen som styr I-see Sensorn hittar du längst ned till vänster på kontrollen, markerad med "SENSOR". För att trycka in knappen behöver du ett tunt föremål.

- Ett tryck aktiverar I-see Sensorn

- Två tryck aktiverar upptäckt av frånvaro

- Tre tryck aktiverar upptäckt av frånvaro med automatisk av-funktion

- Fyra tryck inaktiverar I-see Sensorn

Regelbunden rengöring och service

Vi kan inte nog betona hur viktigt det är med regelbundet underhåll av din värmepump. Det gör att den kan arbeta så effektivt som möjligt utan att behöva använda mer kraft än nödvändigt.

Om filtren är smutsiga måste värmepumpen arbeta hårdare för att leverera värmen eller kylan du önskar, vilket drar mer ström och sliter mer. Se därför till att rengöra filtren en till två gånger i månaden. Här hittar du instruktioner om hur du ska gå till väga. Det är också viktigt att din värmepump genomgår service vartannat till vart tredje år. Den typen av service beställer du hos en av våra auktoriserade återförsäljare och installatörer.

Mer läsning

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden