Mitsubishi Electric logo


Energieffektivisering

– ett klimatmål som berör alla

Hur ligger ni till inför 2030?

År 2030 ska energiförbrukningen vara 50 procent effektivare jämfört med 2005 enligt Sveriges energi- och klimatmål. Så hur kan vi på Mitsubishi Electric hjälpa dig med detta?

Energieffektivitet för en hållbar framtid

Energieffektivisering innebär enkelt uttryckt att man använder mindre energi för att uträtta samma arbete eller producera samma sak. Du får alltså ut mer av varje insatt kilowattimme (kWh). Att energieffektivisera är lönsamt på flera sätt eftersom du får en rad mervärden på köpet: kostnadsbesparingar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan.

Frågan om energieffektivisering får allt större betydelse även för dagens hyresgäster, både privata och kommersiella. Det är inte ovanligt att företag ställer krav på en effektiv energianvändning i lokaler de ska hyra som ett led i sitt hållbarhetsarbete.

Här finns det potential att spara

En utvärdering av små och medelstora företag som forskarna Svetlana Paramonova och Patrik Thollander på Linköping Universitet har gjort, visar att störst potential för att spara energi finns i företagens så kallade stödprocesser. Alltså den del av verksamheten som inte direkt har med produktionen att göra. Allra störst potential för energieffektivisering har ventilation, uppvärmning och belysning.

5 tips för energieffektivisering

1. Se över vilken typ av energikälla som producerar energin till byggnaden och hur mycket som förbrukas. Har ni fjärrvärme, el, gas eller olja? Säkerställ även att leverantören producerar miljöneutralt.

2. Hur ser byggnadens konstruktion ut och vilket skick har det? Har byggnaden till exempel två- eller treglas- fönster, isolering i väggar och tak, hur är det med dörrar och täthet?

3. Är de tekniska installationerna tillräckligt effektiva och i bra skick? Titta exempelvis på hur effektivt värme/kylsystemet är, finns det ventilation med återvinning och smarta styrningar efter behov och effektiv belysning?

4. Finns det möjlighet till alternativa energikällor som komplement? Solceller eller solfångare exempelvis. Solceller i kombination kyl/värmepumpar reducerar behovet av köpt energi ytterligare.

5. Se över olika beteende inom verksamheten eller hos boende som påverkar energianvändningen. Hur står det till med exempelvis användning av belysning, luftflöden efter behov och användning av varmvatten?

Minskade energikostnaderna med 70 procent

Om det är energieffektivisering man är ute efter är Börjessons Lastbil i Östra Lungby ett bra projekt att titta på. Här ville man minska beroendet av fjärrvärme och energieffektivisera sina lokaler på drygt 4 500 kvadratmeter samtidigt som det behövdes kyla i lokalerna sommartid.

Läs mer om projektet

Frågor om energi? Vi hjälper dig gärna!

Hos oss och våra återförsäljare får du hjälp att hitta systemlösningar till ditt projekt med lägsta möjliga energianvändning. Samtidigt lägger vi stort fokus på att du ska få en god lönsamhet och avkastning på din investering ihop med en god prestanda.

Energi, miljö och komfort måste samverka så att balansen inte rubbas. Att lägga allt fokus på så hög energibesparing som möjligt kan i vissa fall göra att inneklimatet, det vill säga komforten, blir lidande. Vi tittar därför inte bara på energianvändningen i enstaka produkter, utan även hur hela systemet är uppbyggt och hur produkterna är tänkta att användas.

Med våra beräkningsverktyg får du förslag på effektiva och hållbara systemlösningar. Det gäller att inte stirra sig blind på enstaka prestandasiffror, utan att titta på hur hela systemlösningen kommer att prestera över tid i ett livscykelperspektiv.

Boka ett möte med våra fastighetsexperter så går vi igenom olika systemlösningar utifrån våra produkter. Vi hjälper dig att välja en energieffektiv och miljövänlig systemlösning som är anpassad efter projektets specifika förutsättningar.

Viktiga fundament i all fastighetsdrift

Miljö

Genom välbeprövad teknik och smarta tekniklösningar byggs system som är skonsamma för miljön.

Läs mer om miljö

Komfort

Rätt temperatur tryggar produktiviteten, ger nöjda kunder och bättre hälsa.

Läs mer om komfort

Energi

Samverkan av olika system och energilaster ger en minskad energianvändning.

Kontakta oss

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden