Mitsubishi Electric logo


Komfort – ett osynligt måste

Inomhusklimatet gör skillnad

När hörde du någon senast utbrista ”Vilken god komfort det är här inne!”. Nej just det, förmodligen aldrig. Grejen med komfort är att det är inget man tänker på – om allt fungerar som det ska. Om komforten fallerar däremot, ja då ökar klagomålen samtidigt som såväl produktivitet som välmående sjunker och teknisk utrustning kan fara illa.

Därför ska du investera i komfort

Att komma in i en byggnad med dåligt inneklimat ger direkt en dålig bild av en verksamhet eller ett bostadskomplex. Men viktigare än första intrycket är hur mycket inomhusklimatet faktiskt påverkar oss människor, både hemma och på jobbet.

Forskning visar att brister i inneklimatet påverkar människans mående och produktivitet. Om inomhustemperaturen avviker med fem grader från det önskade, minskar arbetseffektiviteten med 30 procent och skaderisken ökar med 10 procent. Dessutom är det inte bara människor som far illa av ett felaktigt inomhusklimat. Även teknisk utrutsning blir lidande. Både prestanda och hållbarhet påverkas negativt om inomhusklimatet inte är optimalt.

Inomhusklimatet handlar förstås inte bara om kallt eller varmt. Det handlar även om bland annat luftfuktighet, solinstrålning, ljus och akustik. Utmaningen ligger i att få samtliga delar att samverka.

Fem fakta om inomhusklimat

1. Är inomhustemperaturen hög kan luften känns instängd. För låga luftflöden eller feltempererad luft som tillförs byggnaden kan leda till trötthet. Det gör också att ämnen från byggnadsmaterial och inredning avsöndras mer.

2. Luftdrag uppfattas ofta som kallt. Lufthastigheter lägre än 0,15-0,2 meter per sekund brukar uppfattas som dragfria.

3. Flera vetenskapliga studier har visat att rumstemperatur över 22–23 grader ger en ökad rapportering av allmänsymtom som huvudvärk, illamående och känslan av att det är tungt att andas.

4. En sund inomhusmiljö bidrar till en bättre hälsa både i hemmiljö och på arbetet. Flera hundratusen människor upplever sådana svåra besvär av inomhusmiljön att de får symtom som orsakas eller förvärras av brister i det termiska klimatet.

5. God ventilation kan enligt bland annat EU:s smittskyddsmyndighet EDCD, bidra till att minska smittspridningen av luftburna virus som SARS-CoV-2 genom högre luftomsättning, mindre återcirkulation och mer uteluft.

Frågor om komfort? Vi hjälper dig gärna!

Samspelet mellan värme, kyla, ventilation och övriga system utgör inomhusklimatet. Alla dessa ska fungera tillsammans. Med rätt komfort på arbetsplatsen minskar skaderisken och produktiviteten ökar. Likaså kan god komfort få kunderna att stanna längre i butiken och hyresgäster trivas bättre i sin hemmiljö.

Energi, miljö och komfort måste samverka så att balansen inte rubbas. Det här kan vi på Mitsubishi Electric och våra återförsäljare hjälpa dig med. Vi tittar inte bara på prestandan för enstaka produkter, utan även hur hela systemet är uppbyggt och hur produkterna är tänkta att användas.

Med våra beräkningsverktyg får du förslag på effektiva och hållbara systemlösningar. Det gäller att inte stirra sig blind på enstaka prestandasiffror, utan att titta på hur hela systemlösningen kommer att prestera över tid i ett livscykelperspektiv.

Boka ett möte med våra fastighetsexperter så går vi igenom olika systemlösningar utifrån våra produkter. Vi hjälper dig att välja en energieffektiv och miljövänlig systemlösning som är anpassad efter projektets specifika förutsättningar.

Kontakta MELpro (värmesystem)Kontakta Applied Systems Division (kylsystem)

Viktiga fundament i all fastighetsdrift

Energi

Samverkan av olika system och energilaster ger en minskad energianvändning.

Mer om energi

Miljö

Genom välbeprövad teknik och smarta tekniklösningar byggs system som är skonsamma för miljön.

Mer om miljö

Komfort

Rätt temperatur tryggar produktiviteten, ger nöjda kunder och bättre hälsa.

Mer om komfort

Laddar...

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden