Våra produkter

Vi har ett brett sortiment av värmepumpar för villa, fritidshus och kommersiella fastigheter. Mitsubishi Electric grundades 1921 och har nästan 100 års erfarenhet av att tillhandahålla pålitliga produkter.

Support & Service

Idag är vi ett 80-tal medarbetare som finns där för att hjälpa dig vare sig det är support, fältservice, orderhantering eller marknadsföring. Vi hjälper dig även med felsökning och igångkörning.

Utbildning

För att våra produkter ska fungera optimalt har vi utvecklat utbildningsprogrammet MELSmart för att säkerställa att våra kunder har möjlighet att maximera energieffektiviteten i byggnaden redan från början.

Geodan - en bättre bergvärme

Mitsubishi Electric MELCalc

Verktyg för dig som installatör

Här hittar du info och länkar till MELcalc, MELdesign, VIP Energy, MEP Content och ERP-dekaler.

Verktyg för dig
Mitsubishi Electric melsmart-utbildning

Utbildning - MELSMART

Mitsubishi Electrics utbildningsprogram är framtaget för att sprida våra samlade erfarenheter och kunskaper om våra produkter och hur de appliceras, används och installeras så väl som servas. Genom att delta i utbildningar hjälper vi varandra att föra kunskapen vidare, en utbildning hos oss ska förse er med god kunskap om våra produkter men kommer även vara ett tillfälle att dela kunskap med kollegor i branschen.

Hitta utbildning
Mitsubishi Electric Service

Fältservice

Vi hjälper dig även med felsökning och igångkörning. För att möta dagens energiutmaningar med våra produkter för kommersiella fastigheter krävs ett mer integrerat tänkande från alla som är involverade i design, leverans, installation, idrifttagning och underhåll. Ökande energikostnader, behovet av att minska koldioxidutsläppen och en rad utmanande lagstiftningar driver efterfrågan för ökad energieffektivitet och kontroll i kyl-, värme-, ventilations- samt relaterad teknik som vi använder. Som tillverkare inser vi att endast produktutveckling inte räcker.

Läs om vår service
Missing component news