Mitsubishi Electric logo


Radon – ca 400 000 bostäder i Sverige berörs

Underskattad hälsorisk i det tysta

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar som fastnar på damm som vi andas in.

På så sätt kommer radonatomer ner i luftrör och lungor. Långvarig exponering för radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kvinna står vid matbordet i ett vardagsrum.

Var finns radon?

Radon finns överallt, i marken, luften, vattnet och även där vi bor. I bostäder kan radon komma från tre källor:

  • Marken under och runt om huset
  • Byggnadsmaterialet, till exempel från blåbetong
  • Ditt vatten hemma (framförallt om du har egenborrad brunn)

Olika geografiska områden i Sverige har olika stora risker för markradon. Kommuner erbjuder ofta kartor som ringar in högriskområden, men tänk på att höga radonhalter kan förekomma även i hus som ligger i områden med en uppskattad låg risk. Radonkartor säger inget om radonhalten i enskilda hus.

När ska du mäta radonhalten?

Eftersom radon inte syns eller luktar behöver du göra en mätning för att veta hur läget är i din bostad. Stämmer något av nedanstående in på dig är det en bra idé att mäta hur hög radonhalten är.

  • När du köper hus. Det finns snabbmätningar för detta syfte.
  • Om du har byggt om ditt hus eller har byggt ett nytt hus.
  • När du har ändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet.
  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • När du har satt in nya fönster.
  • Om ditt hus har väggar eller bjälklag av blå lättbetong eller du bor i ett högriskområde.

Gränsvärden för radon

Radonhalten varierar ofta kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Därför behöver mätningen pågå under lång tid, minst två månader, för att du ska få en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet. I Sverige får radon i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m3. (Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett ännu lägre gränsvärde på 100 Bq/m3.)

Behöver din villa radonsaneras kan du ansöka om att få ett bidrag som täcker upp till halva kostnaden hos Boverket.

Miniventilation, effektiv och prisvärd lösning

Innan du tackar ja till en offert på radonsanering som går ut på att göra om husets hela ventilation, så se om inte ett ventilationsaggregat med värmeväxlare – en Miniventilation – skulle vara värt att testa först.

Det är en betydligt billigare lösning med tanke på att det inte är ovanligt att det kan kosta runt 150 000 kronor att åtgärda ventilationen i ett hus. En Miniventilation kostar en bråkdel av den summan. Dessutom kan du själv installera den om du är händig.

Lått oss presentera: Miniventilation

Så här har Miniventilation sänkt radonhalten

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden